VO SVIDNÍKU BOLI ZBOROVÉ DNI

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku zorganizovalo 12. mája 2019 v gréckokatolíckom Chráme Božej múdrosti vo Svidníku koncert detských speváckych zborov - Svidnícke zborové dni, podujatie z verejných zdrojov bolo podporené Fondom na podporu umenia. V dvojhodinovom programe venovanému všetkým matkám pri príležitosti Dňa matiek, sa predstavili domáci detský spevácky zbor Amaryllis pri ZUŠ vo Svidníku s dirigentkou Erikou Cichou a hostia detský spevácky zbor Pro Musica – Magnólia pri ZUŠ v Michalovciach a Sobranciach s dirigentkou Vierou Džoganovou a detský spevácky zbor Lienka pri SZUŠ Múza v Humennom s dirigentkou Zuzanou Dirbákovou.

Verejnej prezentácii predchádzal workshop pre umeleckých vedúcich zborov, hlasových pedagógov, dirigentov a korepetítorov.

Teší nás, že popri speváckom zbore Pro Musica – Magnólia, ktorý precestoval takmer celý svet, okrem iného bol na turné v 13 štátoch Mexika, získal zlaté medaily zo svetových súťaží v Belgicku, USA, Benátkach, Grécku, či spieval vo Vatikáne u Svätého Otca Jána Pavla II, sa náš svidnícky zbor Amaryllis nestratil.

Špičková kvalita umeleckej a interpretačnej úrovne zborov nás len utvrdila, že aj tento druh umenia má svoje pevné miesto v hudobnom živote a kultúre regiónu.

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.