Mestský úrad má novú organizačnú štruktúru

Novinky v organizovaní svidníckeho mestského úradu zavádza primátorka mesta Marcela Ivančová. Cieľom je zefektívnenie jeho činnosti.

Doteraz mal úrad osem úsekov - Prednosta úradu, Sekretariát primátorky, Sekretariát prednostu, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu, Odbor školstva, kultúry, športu a mládeže, Odbor finančný a správy majetku. Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

Po novom zaniknú odbory školstva, kultúry, športu a mládeže a aj všeobecnej vnútornej správy. No vznikne nový útvar - Kancelária primátorky. Prevezme niektoré kompetencie zrušeného odboru vnútornej správy, niektoré dostane na zodpovednosť ďalší nový útvar - Sekretariát prednostu.

Keďže stále nie je obsadená pozícia nového vedúceho regionálneho rozvoja, tento referát bude patriť tiež pod Kanceláriu primátorky. “Nebude to odbor, pretože tam budú momentálne dvaja ľudia. Aby mohli riešiť projekty, pretože je potrebné vysporiadať sa so starými projektami a chceme sa pustiť do nových,” vysvetlila M. Ivančová.

Súčasťou spomínaného referátu bude vedúca odboru, patriť tu bude aj časť agendy školstva a kultúra. A okrem toho všeobecná vnútorná správa - vodič, údržbári a pod. “Hlavne preto, lebo údržbár spravuje aj amfiteáter, čo patrí pod kultúru. Takto vieme reagovať pružne, nemusíme riešiť agendu medzi dvoma odbormi, keď sa niečo cez festival pokazí na amfiteátri,” dodala primátorka.

Odbor školstva a kultúry zaniká z dôvodu, že školy majú právnu subjektivitu. “Ponechávame si metodické riadenie cez školský úrad ako prenesený výkon štátnej správy, kde momentálne pracuje pán Jozef Kurty. A aj časť účtovných vecí, najmä čo sa týka kompetencií prenesených originálnych kompetencií,” skonštatovala.

Šéfovťl sociálnemu odboru bude pani Jacková, z finančného odboru prejde správa financií pod odbor výstavy, ten bude mať na starosti všetky financie. Teda finančný odboru zostane vedenie rozpočtu mesta, mzdové záležitosti, účtovné vedenie majetku mesta. No správu a prenájom nehnuteľností aj údržbu bude riešiť odbor výstavby, životného prostredia a správy majetku.

Mesto Svidník má podľa PR manažérky mesta Kristíny Tchirovej v súčasnosti 45 zamestnancov vrátane primátorky a hlavného kontrolóra. Na projekty a v chránených dielniach zamestnáva 47 zamestnancov. Na úseku opatrovateľskej služby pracuje 17,8 zamestnanca. Jeden zamestnanec nemá plný úväzok. V porovnaní s predošlým volebným obdobím je počet zamestnancov zníženíýo dvoch zamestnancov.

(ver)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.