O ktoré stredné školy v okrese je najväčší záujem?

Na stredné školy v okrese Svidník sa spolu hlási 452 žiakov. Najväčší záujem je o gymnáziá, kde je predpoklad naplnenia počtov žiakov už v prvom kole. Prijímacie skúšky v druhom kole na stredné odborné školy sa uskutočnia 18. júna 2019. 

 

“Prešovský samosprávny kraj má záujem výrazne podporovať stredné odborné vzdelanie a preto nie je predpoklad, že sa budú navyšovať v budúcich rokoch počty žiakov na gymnáziách,” uviedla hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová. V Regionálnej stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania je schválené, že maximálny počet žiakov na gymnáziách bude 30-percent. 

Ďalším cieľom je zachovať štruktúru odborov v okresoch, resp. mikroregiónoch v súčasnej podobe.

 

V strede mája sa na celom Slovensku uskutočnili prijímacie pohovory na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách približne 38.700 deviatakov. Stredné školy ponúkajú približne 54.000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2600 miest. "Prieskum záujmu žiakov ukázal, že najviac z nich by sa chcelo dostať na stredné odborné školy bez prívlastku a na gymnáziá. Ďalej nasledovali obchodné akadémie, stredné odborné školy technické a stredné zdravotnícke školy," uviedlo ministerstvo školstva. 

 

Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi ponúkajú uchádzačom o štúdium aj vstup do duálneho systému vzdelávania. V súčasnosti je pre školský rok 2019/2020 vytvorených vyše 5000 miest v tomto systéme, pričom tento počet ešte nie je konečný.

 

Prijímacie skúšky museli absolvovať všetci žiaci, ktorí si vybrali odbor s maturitou.  "Bez prijímacích skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9-2019 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 percent. O takomto spôsobe prijatia na štúdium rozhoduje riaditeľ strednej školy," uviedol rezort školstva. Pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. "Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 18. júna," uzavrelo ministerstvo školstva. 

 

(ver)

 

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.