Svidníčania chcú detské ihrisko i parkourové prekážky

Participatívny rozpočet mesta Svidník je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Svidník s trvalým pobytom na území mesta Svidník, starším ako 15 rokov, navrhnúť ako prideliť časť výdavkov z rozpočtu mesta na realizovanie nápadov obyvateľov. Pre účel participatívneho rozpočtu na rok 2019  mesto Svidník vydelilo sumu 5 000,- eur. Občania mali možnosť vyjadriť podporu projektu na sociálnej sieti a urobilo tak 176 občanov.

 

Toto je poradie úspešnosti projektov:

1. Detské ihrisko, Ul. duklianska - 56 hlasov

2. Parkourové ihrisko a oddychová zóna, Ul. karpatská - 35 hlasov

3. Relaxačná zóna, GDH Svidník - 27 hlasov

4. Z police do lavice, ZŠ mesta Svidník - 18 hlasov

5. Športový deň pre "Nižný Svidník" - 15 hlasov

6. Prvá pomoc cez rozprávky, lesopark - 14 hlasov

7. Revitalizácia okolia obytných domov, Ul. Sov. hrdinov - 11 hlasov

 

Z participatívneho rozpočtu sú realizované aj komunitné záhrady v materských školách v meste Svidník. Na tento účel im bolo poskytnutých 150,- eur pre každú škôlku. Komunitná záhradka v MŠ na Ul. gen. Svobodu vznikla v apríli ako víťazný počin súťaže „Obrázku pre primátorku“, ale keďže mesto chce podporiť vzdelávanie detí v oblasti pestovania a vzťahu k prírode pridelené sú finančné prostriedky aj ďalším dvom škôlkam. MŠ na Ul. 8. mája sa rozhodla investovať do dažďovej záhrady a kompostoviska a MŠ na ul. Ľ. Štúra si bude zveľaďovať ovocný sad pri svojej škôlke. Na 7 realizovateľných projektov bolo vyčlenených zvyšných 4550.- eur. Tieto projekty spoločne požadovali 5140,- eur, preto po osobnej konzultácii a s možnosťami mesta Svidník ako ušetriť na lavičkách a iných drobných komponentoch sa podarí všetkých 7 projektov realizovať. Primátorka Ivančová: "Mojou snahou po nástupe do funkcie primátorky bolo rozhýbať mechanizmy, ktoré sú inde vo svete už bežnou súčasťou riadenia samosprávy, ale u nás ešte neboli zavedené. Preto ma veľmi teší, že Participatívny rozpočet pre Svidník sa ujal a my sa púšťame do realizácie prvých takýchto projektov. Veríme, že v ďalších rokoch budeme môcť sumu pre participáciu občanov ešte zvyšovať a spoločne docielime  intenzívnejšie zveľaďovanie mesta." 

 

Mestský úrad bude kontaktovať žiadateľov, aby sa prebrali postupné kroky realizácie a očakávame, že samí žiadatelia namotivujú svoje okolie k participácii na prácach k projektom. Práce by mali prebiehať v letných mesiacoch. Primátorka Ivančová: "Budem veľmi rada, keď myšlienka pridať ruku k dielu sa uchytí vo všetkých projektoch a každý žiadateľ si nájde skupinu dobrovoľníkov, ktorí mu pomôžu. Výsledkom nášho spoločného diela bude lepšie prostredie, spokojnosť občanov a dobré investované financie. Ďakujem všetkým 10 žiadateľom za ich snahu pre mesto niečo spraviť a verím, že v ďalšom ročníku projektov i prostriedkov bude ešte viac."

 

tch

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.