Obnova amfiteátra po rokoch

V posledných týždňoch to na svidníckom amfiteátri  žije a to nielen vďaka festivalom, ale tiež vďaka prácam na jeho oprave. Amfiteáter v meste Svidník bol postavený v roku 1956 a odvtedy budovu aj okolie nahlodal zub času, a je nevyhnutná celková rekonštrukcia a modernizácia.

V lete 2018 bola mestu Svidník doručená výzva RÚVZ na odstránenie najzásadnejších nedostatkov  a havarijného stavu  toaliet. Vedúca kancelárie primátorky Erika Červená: "Po nástupe nového vedenia v decembri, sme zistili, že sa tak nestalo a tak sme požiadali o predĺženie lehoty na odstránenie porúch a nedostatkov  do 15.5.2019, tak aby sme stihli prvú z plánovaných akcií – Rusínsky festival“. Mestu Svidník sa podarilo závady odstrániť - dali sa do poriadku toalety mimo hlavnej budovy – boli opravené, doplnili sme  vodovodné batérie,  boli kompletne vymaľované, opravená fasáda a opravený zdroj pitnej vody pre verejnosť.  Po 8 rokoch mesto zrealizovalo revíziu elektroinštalácie, požiarnej ochrany a bola tiež prečistená  kanalizácia, ktorá v minulosti spôsobovala nepríjemnosti organizátorom akcií a najmä návštevníkom. Toalety v hlavnej budove amfiteátra prešli tiež zmenami, podarilo sa dať do poriadku všetky nefunkčné sociálne zariadenia a odstrániť havarijne stavy. Dôležitými úpravami prešlo priečelie pódia, ktoré je kompletne vystierkované a vymaľované i priečelie orchestriska. Schodiská k pódiu sú tiež opravené a bola osadená nová travertínová dlažba. Vyspravené bolo aj pódium, pre lepší komfort účinkujúcich a vymaľovala sa časť za pódiom. Boli vymurované nové podporné múriky, vyspravené a vymaľované časti za pódiom i schodiská zo zadnej časti pódia. Všetky náklady na opravu sú cca 18 tisíc eur.

Primátorka Ivančová: "Tieto opravy boli na jednej strane nevyhnutné, na strane druhej dlho odkladané, preto sme veľmi radi, že sa z rozpočtu mesta podarilo dať aspoň v nevyhnutnej miere do poriadku kultúrny stánok, ktorý je dejiskom našich festivalov a ďalších zaujímavých akcií. Ak chceme v budúcnosti viac využívať jeden z najkrajších amfiteátrov na Slovensku na organizáciu rôznych podujatí, spríjemniť pobyt v ňom ako účinkujúcim tak aj návštevníkom, je komplexná rekonštrukcia nevyhnutná. Budeme sa uchádzať  aj o externé finančné zdroje, aby sme z tohto areálu urobili  atraktívnu a modernú multifunkčnú zónu, ktorá má spolu s areálom skanzenu Múzea ukrajinskej kultúry, športovým areálom, blízkym Pamätníkom Sovietskej armády, vojenským múzeom a jeho vonkajšou expozíciou potenciál stať sa  turisticky vyhľadávanou komplexnou  lokalitou. 

S pozdravom

Kristína Tchirová

PR manager mesta Svidník

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.