VO SVIDNÍKU SA USKUTOČNILO OKRESNÉ KOLO RUSÍNSKEJ SÚŤAŽE „DUCHNOVIČOV PREŠOV“

V utorok 4. júna sa v Podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnilo okresné kolo dvadsiateho ročníka rusínskej súťaže „Duchnovičov Prešov“, ktorú organizuje Rusínska obroda na Slovensku.

Tejto súťaže sa v piatich vekových kategóriách zúčastnili žiaci od materských škôl až po stredné školy. Súťažilo sa v prednese rusínskej poézie, prózy, malých scénických foriem, vlastnej tvorby a duchovnom prednese. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú na celoslovenské kolo, a to v pondelok 10. júna v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.

Postupujúci na celoslovenské kolo:

KATEGÓRIA 0 – DETI MŠ a ŽIACI 1. ročníka ZŠ

Poézia: Silvia Kopčová (ZŠ Komenského, Svidník) - Ľudmila Šandalová: „Ďateľ“, Alžbeta Kanalošová (ZŠ, 8. mája, Svidník) - Jana Humeníková: „Škarede holubja“

Próza: Simona Sipľaková (ZŠ Komenského, Svidník) - Bajka: „Kto ľipšyj“

Malé scénické formy: Simona Sipľaková a Silvia Kopčová (ZŠ Komenského, Svidník) - Ľudmila Šandalová: „Dvi žirafy“

KATEGÓRIA 1 – ŽIACI 2. a 3. ročníka ZŠ

Poézia: Jakub Pastyrčák (Spojená škola, Svidník) - Ľudmila Šandalová: „Korytnačka“

Próza: Klára Csonková (Spojená škola, Svidník) - Volodymir Dubravec: „O bojazlyvyj cibuli, jej boľavych zuboch“

KATEGÓRIA 2 – ŽIACI 4. a 6. ročníka ZŠ

Poézia: Ema Malačinová (ZŠ 8. mája, Svidník) - Julián Tuwim: „V letadli“

Próza: Ivana Kopčová (ZŠ Komenského, Svidník) - Bajka: „Hnizdočko“, Ľudmila Lukáčová (Spojená škola, Svidník) - „Bukovynska propovidka – Jak korčmar kupyv dvadcjať i pjať bukiv“

Vlastná tvorba: Ľudmila Lukáčová (Spojená škola, Svidník) - „Osiň“

Malé scénické formy: Katarína Vygodová a Sabina Hošková (Spojená škola, Svidník) - Dialóg: „Zaľubenosť do školy“

Duchovný prednes: Sofia Daňková (Spojená škola, Svidník) - Mykolaj Koneval: „Cerkovny zvony“, Michaela Bačovčinová (ZŠ Komenského, Svidník) - Ľudmila Šandalová: „Apostoly“

 

KATEGÓRIA 3 – ŽIACI 7. až 9. ročníka ZŠ

Poézia: Laura Surdeníková (Spojená škola, Svidník) - Jožko Andráš: „Rodne hnizdo“, Laura Fuzériová (ZŠ Komenského, Svidník) - Nikolaj Hvozda: „Nezabuďte Pavloviča“

Próza: Laura Hibeľová (Spjená škola, Svidník) - Štefan Suchyj: „Pesimističnyj optimista“

Vlastná tvorba: Kevin Vyravec (ZŠ Komenského, Svidník) - „Závisť medži nami“, Michaela Surdeníková (Spojená škola, Svidník) - „Jar“.

Malé scénické formy: Kevin Vyravec a Michaela Milá (ZŠ Komenského, Svidnik) - Scenka: „Joj... babo...!“, Michaela Surdeníková, Laura Surdeníková a Laura Hybeľová (Spojená škola, Svidník) - Ľudová tvorba: „Zo žyvota jednoj rodyny“

Duchovný prednes: Michaela Surdeníková (Spojená škola, Svidník) - Anna Vladyková: „Maria“

KATEGÓRIA 4 – ŠTUDENTI SŠ a VŠ

Poézia: Jakub Kaliňák  (Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník) - A. Duchnovič: „Vručanije“

Vlastná tvorba: Slávka Krempaská (Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník) - „Šitko kolo mene“

(lj)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.