Týždeň detskej radosti

Dieťa je kniha, z ktorej máme čítať a do ktorej máme písať. Porozumieť mu a pochopiť jeho túžby, potreby, želania.  Snažiť sa mu vytvoriť taký detský svet, aby až keď raz sa z neho stane dospelý človek, si mohlo povedať: ,,Moje detstvo bolo prenádherné“. Tam, kde sú deti je radosť a láska a tú sa snažíme rozdávať našim deťom v Materskej škole na UL. Ľ. Štúra vo Svidníku. Z príležitosti osláv MDD sme pre naše deti pripravili veľký balík aktivít, hier a športu s názvom ,,Týždeň detskej radosti“, naplnený smiechom, zábavou a skvelou náladou. A čo bolo v ňom zabalené?

Pondelok: Trieda baví triedu – všetky deti sa zabávali navzájom. Každá trieda si pripravila pieseň, báseň, tanček alebo krátku dramatizáciu, s ktorou sa predviedla pred ostatnými deťmi.

Utorok: Maľovanie na stromy – skvelá aktivita pri ktorej p. učiteľky obalili kmene stromov papierom a ponaťahovali potravinové fólie. Deti vyzbrojené farbami a štetcami vytvárali priam umelecké diela a takto si spoločne vyzdobili celý areál našej MŠ.

Streda: Zmrzlinový deň – zábavné dopoludnie. Na návštevu do MŠ opäť pricestovala zmrzlinárka Vanilka Zmrzlinová, ktorá priniesla deťom zmrzlinu. No tá nebola zadarmo. Deti museli najprv uhádnuť všetky hádanky, pani učiteľky spoločne zaspievať pieseň až potom bola chutná jahodová odmena. Po zmrzline sa spoločne tancovalo a spievalo.

Štvrtok: Športová olympiáda – športové podujatie, ktoré v našej MŠ realizujeme už po piaty krát. Začali sme olympijskou hymnou, vztýčením zástavy a zložením olympijského športového sľubu. Súťažili sme v štyroch disciplínach, ktoré sme vyhodnotili a tak, ako to býva na ozajstnej olympiáde, odmenili sme víťazov medailami a darčekmi.

Piatok: Výlet a turistika - výlet predškolákov na historickú Duklu. Deti sa oboznámili s históriou tohto miesta, navštívili pamätník, cintorín padlých vojakov, prezreli si vyhliadkovú vežu a pozreli si aj hraničný prechod s PL. Deti z ostatných tried absolvovali turistické vychádzky v okolí nášho mesta.

Takto veselo sme si spoločne užili oslavy MDD s našimi deťmi. Celý kolektív našej MŠ na UL. Ľ. Štúra chce zaželať našim deťom, ale aj všetkým deťom veľa zdravia, radosti a veľa, veľa úsmevu na tvári, lebo Maxim Gorkij povedal: ,,Dieťa je živý kvet zeme“.

 

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.