Žiaci Spojenej školy v okresnom kole súťaže Duchnovičov Prešov

V Podduklianskej knižnici vo Svidníku  sa 4. júna 2019 konala okresná súťaž Duchnovičov Prešov  v umeleckom prednese rusínskej poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých scénických foriem a ľudového rozprávania. Žiaci Spojenej školy vo Svidníku boli maximálne úspešní, o čom svedčia víťazstvá v jednotlivých kategóriách a v žánroch, v ktorých súťažili.

Prvým miestom si zabezpečili postup na celoslovenské kolo v I. kategórii Jakub Pastyrčák (prednes poézie), Klárka Csonková ( prednes prózy), v II. kategórii  Ľudmila Lukáčová ( prednes prózy, a vlastná tvorba ), Sofia Daňková (prednes duchovnej poézie), Katarína Vygodová, Sabína Hošková (malá scénická forma), v III. kategórii Laura Hibeľová (prednes prózy), Laura Surdeníková (prednes poézie),  Michaela Surdeníková (vlastná tvorba a prednes duchovnej poézie) a Laura Surdeníková, Laura Hibeľová, Michaela Surdeníková so scénkou Zo života jednej rodiny. Súťaže sa zúčastnil aj prvák Matej Surdeník, ktorý získal 3. miesto za prednes poézie a Diana Gabriela Džalajová sa umiestnila na 2. mieste taktiež v prednese poézie.

Poďakovanie za krásne prežitý poldeň a za občerstvenie pre všetkých zúčastnených patrí organizátorovi súťaže Jaroslavovi Fecušovi, predsedovi  MO ROS vo Svidníku.

 

Spojená škola Svidník

 

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.