Múzeum navštívilo viac turistov

Do expozícií Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku si v roku 2018 našlo cestu 18.830 návštevníkov, rok predtým to bolo 11.779.

 

Návštevnosť múzeí prezentujúcich národnostné menšiny stúpla. Múzeá národnostných menšín a etnických skupín, patriace pod Slovenské národné múzeum (SNM), zaznamenali v roku 2018 nárast návštevnosti. Najvýraznejší bol v prípade Múzea židovskej kultúry a Múzea holokaustu v Seredi, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Múzea ukrajinskej kultúry. Vyplýva to zo Správy o postavení a právach národnostných menšín v obcí 2017 - 2018, ktorú schválila vláda. Do expozícií Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku si v roku 2018 našlo cestu 18.830 návštevníkov, rok predtým to bolo 11.779. Početne menej výrazný nárast zaznamenalo napríklad aj Múzeum kultúry karpatských Nemcov (z 5079 návštevníkov v roku 2017 na 6124 návštevníkov v roku 2018) či Múzeum rusínskej kultúry (1108 vs 1346).

      Bežné výdavky na činnosť tzv. národnostných múzeí dosiahli v roku 2018 výšku 1.990.856 eur.

      Správa takisto pripomína stretnutie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho s riaditeľmi národnostných múzeí, generálnym riaditeľom SNM Branislavom Panisom a zástupcami MK SR v septembri 2018, ktoré sa zameralo na identifikáciu nedostatkov vo fungovaní národnostných múzeí a hľadanie riešení. Hovorilo sa o nevyhnutnosti zvýšiť finančné zdroje pre múzeá národnostných menšín na odbornú a akvizičnú činnosť, podporu odbornej činnosti aj prostredníctvom posilnenia personálneho zázemia národnostných múzeí. Taktiež zintenzívnenie spolupráce medzi národnostnými múzeami a organizáciami národnostných menšín. Objavila sa i myšlienka obnovy činnosti komisie pre múzejnú dokumentáciu kultúr národnostných menšín a etnických skupín a opätovná realizácia spoločného projektu národnostných múzeí Múzeá a etniká. V štruktúre SNM sa múzeá národnostných a etnických menšín začali formovať po roku 1990.

(red, tasr)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.