Koľko zamestnancov robí na úrade? Aký je plat úradníkov v kraji pod Duklou?

Porovnali sme platy úradníkov v mestách pod Duklou. Koľko zamestnancov sa stará o chody mestských úradov a zistili sme sme aj to za akú odmenu robia poslanci mestských zastupiteľstviev.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve predstavila primátorka mesta Marcela Ivančová novú štruktúru mestského úradu.

“Mesto Svidník má v súčasnosti 45 zamestnancov vrátane primátorky a hlavného kontrolóra. Ďalej mesto zamestnáva na projekty a chránené dielne 47 zamestnancov a na opatrovateľskej službe pracuje 17,8 zamestnanca. Jeden zamestnanec nemá plný úväzok. V porovnaní s predošlým volebným obdobím je počet zamestnancov znížení o dvoch,” informovala ešte 17.mája Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová však o mesiac neskôr 19.júna túto informáciu aktualizovala. “K 1.1. 2019 bol počet zamestnancov Mestského úradu 112, z toho kmeňových zamestnancov bol 53. Počet zamestnancov k 1.6. bol 112 z toho počet kmeňových zamestnancov Mestského úradu 52,5. V chránených dielňach pracuje 13 ľudí, cez projekty Úradu práce, sociálnych veci a rodiny 13 ľudí. Opatrovateliek máme 17. Terénni sociálni pracovníci sú 4. Na Mestskej polícii pôsobí 6 zamestnancov. Miestne občianske poriadkové služby  - tu pôsobí 6 ľudí a projekt Mesto pre všetkých- tu máme zamestnanca na pol úväzku. Zamestnanci postupne odchádzajú do dôchodku pričom sme v novom organizačnom poriadku v niektorých prípadoch prehodnotili, že pracovné miesto nebude treba doplniť novým zamestnancom, ale stačí úlohy prerozdeliť medzi existujúcich zamestnancov,” uviedla Ivančová.

Na Mestskom úrade v Stropkove pracuje 60 ľudí. “Z toho je päť mestských policajtov a štyria pracovníci mestskej knižnice. Tri zamestnankyne sú na materskej dovolenke. V rámci národných projektov mesto Stropkov zamestnáva 29 ľudí (z toho dvoch v chránených dielňach), medzi ktorými sú terénni sociálni pracovníci, príslušníci mestských občianskych poriadkových služieb, ako aj obsluhy kamerového systému,” uviedol hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Na Mestskom magisráte v Giraltovciach pracuje 76 ľudí a 28 ľudí mesto zamestnáva cez projekty a chránené dielne.

AKÝ JE PRIEMERNÝ PLAT ZAMESTNANCOV?

Vedúci odborov Mestského úradu vo Svidníku majú priemerný plat v hrubom 1611,- eur.  V Stropkove zarábajú vedúci oddelenia v priemere 1580,10 eur. V Giraltovciach nám túto informáciu neposkytli.

Celkovo na Mestskom úrade vo Svidníku je priemerný plat zamestnancom 753,30,- eur. V Stropkove je to o čosi lepšie. Priemerne tu úradníci zarobia 846,57 eur. Ani túto informáciu nám v Giraltovciach nedodali.

NAJLEPŠIE ZARÁBA GIRALTOVSKÝ PRIMÁTOR

Plat primátorky Svidníka je v hrubom 2847 eur. “Je to základný plat, keďže sa primátorky percentuálne navýšenia vzdala na prvom zastupiteľstve po zvolení,” uviedla Tchirová. Základný plat primátora mesta Stropkov je veľmi podobný platu primátorky Svidníka. Ide o sumu 2846,53 eur. “Primátorovi Stropkova však na ustanovujúcom zasadnutí jeho druhého funkčného obdobia poslanci základný plat navýšili o 30 % na súčasných 3701 eur,” skonštatoval Novák.

Najlepšie zarába Giraltovský primátor a to 3418 eur. Ten je vo funkcii už niekoľko volebných období.

PREDNOSTA GIRALTOVIEC SVOJ PLAT TAJÍ

Plat prednostu mestského úradu vo Svidníku je v hrubom 1851 eur. Stropkovský prednosta zarába 2174 eur. Prednosta v Giraltovciach nám výšku svojho platu neprezradil, aj keď ide o plat vyplácaný z verejného rozpočtu.

POSLANCI PRILEPŠILI NAJVIAC SVIDNÍCKEMU KONTROLÓROVI

Plat hlavného kontrolóra mesta Svidník je 2582 eur. Kontrolórka v Stropkove zarába 2185 eur. V Giraltovciach je funkcia kontrolóra zabezpečená len na 40% úväzok, preto mesačný zárobok kontrolóra v tomto meste je 681 eur.

Ohodnotenie riaditeľov organizácii v pôsobnosti mesta Svidník je v hrubom v priemere 1809 eur. V Stropkove je to 1726,16 eura. “Údaj sa týka riaditeľov šiestich materských a základných škôl a základnej umeleckej školy, ako aj konateľa spoločnosti Byhos a riaditeľa mestského podniku Služba,” uviedol hovorca mesta Stropkov. Aj na túto informáciu bol giraltovský Mestský úrad skúpy.

VERONIKA LAZORÍKOVÁ

 

(udaje nám poskytli:  Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník, Peter Novák, hovorca mesta Stropkov, prednosta Mestského úradu v Giraltovciach Pavol Tchurík)

 

AKO SÚ ODMEŇOVANÍ POSLANCI?

 

MESTO SVIDNÍK

-          každý poslanec, ktorý nie je zástupcom a nie je členom mestskej rady a nie je ani členom komisie, za výkon funkcie poslanca prináleží finančná mesačná odmena vo výške 4,5 % číže 128,50 €

-          každý poslanec, ktorý je členom komisie a nie je jej predsedom a nie je ani zástupcom a nie je ani členom mestskej rady, za výkon  funkcie patrí finančná mesačná odmena vo výške 5 % aktuálneho mesačného platu primátora mesta číže 142,50 €,

-          každý poslanec, ktorý je predsedom komisie a nie je ani zástupcom a nie je ani členom mestskej rady, za výkon funkcie patrí mesačná odmena vo výške 5,5 % aktuálneho mesačného platu primátora číže 157,- €

-          každý poslanec, ktorý je členom mestskej rady, za výkon funkcie poslanca prináleží finančná odmena vo výške 6 % aktuálneho mesačného platu primátora mesta číže 171,- €

 

MESTO STROPKOV

V decembri 2018 schválili poslanci po jedenástich rokoch nové zásady ich odmeňovania. Najvýraznejšou zmenou bol spôsob odmeňovania, kedy sa prechádza z jednotlivých odmien za zasadnutie na mesačnú odmenu. Doteraz patrilo každému poslancovi za účasť na zasadnutí zastupiteľstva po zaokrúhlení 40 eur, za zasadnutie mestskej rady 30 eur a za účasť na rokovaní komisie 10 eur (predsedovia 20 eur). Po novom budú poberať mesačne 1/45 základného platu primátora, čo v súčasnosti predstavuje zhruba 63 eur. Členovia mestskej rady dostanú za každé zasadnutie 40 eur, predsedovia komisií 30 eur a jej členovia, poslanci i neposlanci, po 20 eur za zasadnutie. V rámci nových zásad bola znížená mesačná odmena zástupcovi primátora z 330 eur na 1/12 základného platu primátora, čo je v súčasnosti zhruba 237 eur.

 

MESTO GIRALTOVCE

Raz ročne,    za zasadnutie MsZ - 8 % z priemernej mzdy v NH za predchádzajúci rok

                                                za zasadnutie MsR - 2 % z priemernej mzdy v NH za predchádzajúci rok

                                                za zasadnutie komisie - 2 % z priemernej mzdy v NH za predchádzajúci rok

 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.