Šičky bojujú o svoje platy. Odbory, podávajú žalobu.

Odevná firma I. C. A. vo Svidníku ukončila svoje podnikanie v meste a svoju výrobu presúva do Srbska. Šičky dostali za svoju prácu málo peňaží a tak odbory, ktoré ich zastúpujú podávajú na talianského podnikateľa žalobu.

„Celý proces sa začal vo februári. Najprv prepustili 106 ľudí, v máji zostávajúcich 30. Dnes už pracujú vo firme len štyria zamestnanci, ktorí ukončujú proces výpovede a dokončujú rozväzovanie pracovných pomerov,“ uviedol predstavenstva Odborového zväzu (OZ) Kovo Jozef Balica. Celkovo tak bez práce ostalo 136 ľudí.

Ako posledné peniaze dostali zamestnankyne 215 eur. Táto suma nahradila poslednú výplatu aj odstupné, ktoré im zo zákona patrí, pričom vyplatená čiastka je v hodnote približne 10 percent celkovej sumy.

„To je pre nás neprijateľné, 215 ako výplata? Na nájom, náklady na život? Katastrofa. Zamestnávateľ vrhol prepustených do zlej sociálnej situácie. Nezaplatili nájomné, nemajú z čoho zaplatiť každodenné potreby, školské potreby, o rekreáciách môžu len snívať,“ vysvetlil Balica. Celkovo tak ide o dlžnú sumu viac ako 200-tisíc eur.

Bucalo: Vyplatím do konca mesiaca

Konateľ firmy Bucalo sa verejne aj pre Televíziu Markíza vyjadril, že všetko vyplatí. Avšak – postupne.  „Doplatok výplaty za mesiac jún bude zaplatený 29. augusta tohto roku a odstupné sa bude realizovať v mesačných splátkach. Budem sa snažiť uhrádzať ich v maximálnej možnej výške.“ Aktuálne sa má zamestnávateľ nachádzať v Taliansku.

Odborový predák Balica na margo tohto vyjadrenia potvrdil, „že s nami ani so zamestnancami to nikto neprejednal. Sľubuje, ale nevyplatí. Máme s ním zlé skúsenosti. A nielen my, ale aj štát. Zistili sme, že sekeru má aj voči štátu vo výške takmer 90-tisíc eur. Mne však ide o to, aby zamestnanci dostali svoje.“

Ďalšie kroky? Obrátia sa vyššie

Ako Balica uviedol, spustili spolu so zamestnancami proces, ktorým chcú vrátiť to, čo ľuďom patrí. Pripravuje sa predžalobná výzva na súd a takisto samotná žaloba.

„Vyzývame zamestnávateľa, aby vyplatil čím skôr to, čo vyplatiť má. Majú dostať za prácu riadne zaplatené. Prácu odviedli, zaplatené nedostali,“ uviedol Balica, pričom zdôraznil, že šlo o veľmi dobre odvedenú a kvalitnú prácu.  Rovnako pripravujú aj podnet na políciu  pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a jej časti. Firma začala vo Svidníku pred vyše 20 rokmi. „Som tu od toho, aby som upozornil na to zlé. Ale objektívne musíme povedať, že 20 rokov podnikal, dával prácu, boli aj dobré časy. Preto aj hovorím, že v žiadnom prípade si zamestnanci nezaslúžia za odvedenú prácu to, ako sa voči nim správa. Nemal by odísť zo Slovenska s hanbou, keďže je viac-menej isté, že odchádza preč.“

Odborári: Nenecháme zamestnancov „na holičkách“

Pre bývalých zamestnancov zriadili nonstop telefónnu linku,  intenzívne s nimi komunikujú.

„OZ Kovo v žiadnom prípade nenechá zamestnancov na holičkách, aj keď nie sú v pracovnom pomere, neznamená, že o nich nejavíme záujem,“ potvrdil Balica. Hoci už v minulosti mali zlé skúsenosti, nedalo sa voči zamestnávateľovi pripraviť. „Poistiť sa nedá voči niekomu, kto voči vám postupuje neférovo. Ide o dlhý príbeh. Ale došlo v minulosti aj k náprave, inšpektorát považoval za opodstatnené naše podnety. Avšak, sankcie za vyše 8-tisíc eur zamestnávateľ zaplatil. Teda, nie on, ale šičky, z nákladov podniku, takže boli postihnuté dvakrát,“ konštatoval Balica. Ako zdôraznil, za úspech považuje aj to, že po intenzívnom upozorňovaní a tlaku časť zamestnancov dostala o čosi vyššiu mzdu.

Čo bude teraz s ľuďmi, ktorí po odchode talianskeho zamestnávateľa ostanú bez práce? Ako avizoval Balica, postupne prichádzajú ponuky z blízkych firiem.  Časť pracovníkov by prevzala Tesla Stropkov, časť zas textilná nemecká firma Etilog Svidník. Tá sľubuje aj vyššie výplaty. A prvé desiatky ľudí už zamestnala. „Ozvali sa, že zamestnajú všetkých a s vyšším platom,“ tlmočil.

Inšpektorát už podnet zaevidoval

Odborári z OZ KOVO dali podnet na inšpekciu práce. „Takýto podnet Inšpektorát práce v Prešove zaevidoval dňa 7. augusta 2019,“ uviedol Ladislav Kerekeš, hovorca Národného inšpektorátu práce. Inšpekcia bude, avšak, musí byť ešte pracovisko v prevádzke.

„Inšpektorát práce aj na základe zmieneného podnetu vykoná v najbližšom čase v danej spoločnosti inšpekciu práce zameranú predovšetkým na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov ako aj vyplácania miezd a odstupného. Výkon inšpekcie práce však bude možné zrealizovať len v prípade, ak pracovisko I.C.A., s.r.o., vo Svidníku nebolo úplne zrušené,“ vysvetlil Kerekeš.

S inšpekciami majú skúsenosti

Nepôjde pritom o prvú inšpekciu. Za uplynulé štyri roky ich bolo vo svidníckej prevádzke ukončených osem.

„Predmetom vykonaných inšpekcii práce bolo namietané neposkytnutie náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu poruchy technologického zariadenia (prestoj na pracovisku) v dňoch 20.10.2014 až 23.10.2014, kedy bolo zamestnancom v rozpore s pracovnoprávnymi predpismi nariadené neplatené voľno,“ konkretizoval hovorca Národeného inšpektorátu práce. Takisto kontrolovali aj opakované namietanie neposkytnutia mzdy zamestnancom vo výške minimálneho mzdového nároku.

„Výšku mzdy mali zamestnanci garantovanú len na úrovni minimálnej mzdy bez ohľadu na charakter a náročnosť vykonávanej práce.“

Inšpekcia preverovala napríklad tiež aj sociálne zariadenia, ich minimálny počet a funkčnosť.

Pokuty vyplatil

Ako uviedol Ladislav Keresteš, inšpektorát práce spoločnosti I.C.A. s.r.o. za porušenie mzdových predpisov uložil dokopy 4 pokuty. Tie boli v celkovej výške 7 600 eur, pričom do decembra 2017 boli v splátkach úplne uhradené.

 „Pokuty boli uložené za porušenie mzdových predpisov v oblasti neposkytovania mzdy vo výške minimálneho mzdového nároku, nepriradenie zodpovedajúceho stupňa náročnosti práce niektorým pracovným miestam a neposkytnutie náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa za vzniknutý prestoj v mesiaci 10/2014. Pokuty boli uložené aj opakovane, a to za nesplnenie nariadených opatrení. (mdb,ver)

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.