OBEC NIŽNÝ KOMÁRNIK VYUŽÍVA LETO NA RÔZNE AKCIE

Obec Nižný Komárnik, ktorá sa nachádza pod Duklou, patrí so 180-timi obyvateľmi medzi menšie obce nášho regiónu. Od minuloročných komunálnych volieb si do starostovského kresla zasadla Jana Leščišinová, ktorá tak vedie obec vo svojom prvom volebnom období.

„Ešte za predchádzajúceho vedenia sa podal projekt a žiadosť na rekonštrukciu čističky odpadových vôd, ktorú nám schválili, a práve v tomto čase prebieha verejné obstarávanie. V najbližšej dobe požiadame o dotáciu na revitalizáciu obce, v rámci ktorej sa urobí nová autobusová zastávka, nové oplotenie, výsadba zelene a prevencia v oblasti zníženia kriminality obce. Všetko však bude závisieť od schválených financií. V obci takisto fungujú aj menšie obecné služby, v ktorých pracuje 10 obyvateľov a dvaja sú cez dobrovoľnícku prax,“ informuje starostka, ktorá sa pre občanov snaží pripravovať aj rôzne kultúrno-spoločenské akcie. „V tomto roku sme už mali Deň matiek, Športový deň otcov a detí či Letné tvorivé dielne. Na jeseň plánujeme pre občanov zorganizovať púť do Litmanovej, ďalej zorganizujeme mesiac úcty k starším a v zime zasa Mikuláša pre naše deti. V budúcnosti sa po vzore ostatných obcí budeme snažiť v Nižnom Komárniku usporiadať aj nejaký festival či kultúrne slávnosti,“ uzatvára starostka Jana Leščičinová, podľa ktorej je práca starostky náročná, hlavne čo sa týka byrokracie. Po ťažkých začiatkoch si však na túto prácu postupne zvykla.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.