INFORMÁCIA O OBEDOCH ZDARMA

Mesto Svidník ako zriaďovateľ základných a materských škôl v meste Svidník a na základe zákona č. 544/2010 Z.z. §4 od. 6 až 11 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov informuje, že strava pre žiakov základných škôl a deti v predškolskom ročníku materských škôl bude ZDARMA.

✓  Dieťa má nárok na stravu zdarma iba v prípade, ak sa dieťa zúčastní na vyučovaní a dieťa odoberie obed. ✓    Rodič platí obed v prípade, ak dieťa sa zúčastní na vyučovaní a neodoberie obed. ✓  Rodič platí obed v prípade, ak dieťa sa nezúčastní na vyučovaní a neodoberie obed a nebolo predom odhlásené. ✓    Rodič môže dieťa odhlásiť deň vopred najneskôr do 14:00 hod. a v pondelok do 7:30 hod.

Možnosti odhlasovania rieši každá škola individuálne, viac informácií dostanete u vedúcej danej jedálne. Poplatok za neodhlásený a neodobratý obed bude vo výške 1,20 eur odpočítaný z jednorazového príspevku rodiča.

Na základe zákona č. 544/2010 Z.z. §4 od. 6 až 11 o dotáciách, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Mesto Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.