V ŠEMETKOVCIACH PRIBUDNE NOVÁ POŽIARNA ZBROJNICA

Obec Šemetkovce s osemdesiatimi šiestimi obyvateľmi patrí medzi menšie obce nášho okresu. Aj keď menej obyvateľov v obci znamená aj menej peňazí v obecnej kase, v Šemetkovciach sa podľa starostu Jána Marchevského vždy niečo robí.

„V obci sme nedávno revitalizovali priestory okolo obecného úradu, zateplila sa budova, za pomoci Dukla Destination sme postavili drevený altánok, ďalej sa vybudovali chodníky a položila nová dlažba. Na prelome augusta a septembra plánujeme začať s výstavbou požiarnej zbrojnice, na ktorú nám z ministerstva vnútra bola schválená finančná dotácia vo výške 30 000 eur. Okrem toho nám takisto boli schválené aj peniaze z ministerstva financií na modernizáciu obecnej kuchyne, ktorú plánujeme realizovať v blízkej budúcnosti,“ informuje starosta Šemetkoviec Ján Marchevský, ktorý obec vedie od roku 2012. „Čo sa týka športovo-spoločenských akcií, v obci každé leto organizujeme volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastňujú tímy z okolitých obcí. Takže si myslím, že aj keď sme malá obec a peňazí v obecnej kase možno nie je až tak veľa, snažíme sa našu obec v rámci možnosti čo najviac zveľaďovať,“ uzatvára Marchevský.

DOMINANTOU OBCE JE DREVENÝ CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA

Na návrší za obcou bol v roku 1752 vystavaný drevený gréckokatolícky chrám, ktorý bol zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. V čase druhej svetovej vojny bol chrám poškodený a k jeho obnove došlo po roku 1945. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Postavený je na nízkom základe z lámaného kameňa. Vstup je zo západnej časti do predsiene. Konštrukcia je zrubová, u veže stĺpová. Zaujímavosťou tohto chrámu je pomerne úzka hlavná veža. Strecha chrámu aj jeho veže sú pokryté šindľom. Dominantou interiéru je ikonostas (NKP), ktorý je päťradovej architektúry na piatich poschodiach. Pochádza z polovice 18. stor., okrem radu sviatkov a apoštolského radu, ktoré pochádzajú z konca 17. stor. Cárske dvere sú dvojkrídlové, osadené šiestimi medailónmi štyroch evanjelistov a Zvestovania. Prvý hlavný rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, sv. archanjela Michala. Druhý rad sviatkov obsahuje spolu jedenásť ikon v strede s Poslednou večerou. Tretí apoštolský rad obsahuje ikony apoštolov v strede s Kristom Veľkňazom. Štvrtý rad prorokov pozostáva celkom z jedenástich medailónov. Uprostred je na trojramennom kríži Ukrižovanie. Zachoval sa aj piaty rad, pod ikonou Krista Učiteľa je ikona sv. Petra a Pavla s chrámom uprostred nich. Reštaurovanie exteriéru prebehlo okolo roku 2001. Severozápadne od chrámu je postavená masívna drevená zvonica na vyvýšenom základe z kameňa (NKP). Konštrukcia je stĺpová. Na vrchu je osadený kríž s trojramenným jednoduchým krížom. Vo zvonici sú zavesené tri zvony, z roku 1971, 1948 a z roku 1970.

(lj, drevenechramy.sk)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.