Poslanci v pondelok rozhodnú o žiadostiach na peniaze pre náš región

Krajskí poslanci na svojom utorokovom rokovaní budú okrem iného rozhodovať aj o predložení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom“  s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 000 000,00- € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 


Rokovať budú aj o dofinancovaní projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 2 240 000,00 eur.

Je predpoklad, že schvália aj predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a  Jaslo“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 000 000,00- € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK a dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 650 000,00 eur.

ver

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.