Počuli ste už o biologickej liečbe? Jej výsledky sú sľubné vo viacerých oblastiach, využívajú ju aj vo svidníckej nemocnici

Biologická liečba sa začína využívať čoraz viac voviacerých terapeutických oblastiach a na rôzne ochorenia. Jej sľubné výsledky predpovedajú jej rozširovanie a využívanie aj v liečbe doposiaľ neliečiteľných chorôb.

Rozdiel medzi tradičnou a biologickou liečbou je presný účinok tej biologickej, ktorej látky sa dokážu naviazať a účinkovať presne tam, kde treba, čo chemické látky vyrobené v laboratóriách celkom nedokážu. A to je aj dôvod, prečo sú biologické lieky vo všeobecnosti veľmi dobre znášané. Základom biologickej liečby je jedna alebo viacero zložiek vyrobených alebo odvodených z biologického zdroja. Teda použité látky sú biologického pôvodu – účinná látka je buď produktom živého organizmu alebo zo živého organizmu vychádza. Ide o rôzne toxíny, antitoxíny, séra či tkanivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

Túto liečbu využívajú aj vo svidníckej nemocnici, zatiaľ iba na liečbu najvážnejších ochorení. "Biologickú liečbu podávame v rámci onkologickej ambulancie. Liečia sa ňou rôzne onkologické ochorenia, hlavne hematoonkologické. Biologickú liečbu preplácajú zdravotné poisťovne,” informovala hovorkyňa nemocnice Jana Fedáková zo siete Svet zdravia.

Nádorové bunky sa líšia od vlastných buniek organizmu, imunitný systém ich nedokáže vždy správne rozoznať. Rakovina sa dokáže maskovať a preto môžu nádorové bunky vyzerať na povrchu úplne normálne a imunitný systém si ich nevšimne. Imunoterapia má pomôcť imunitnému systému odhaliť nádorové bunky a zároveň ho posilniť, aby dokázal nádor zničiť. Na rozdiel od klasickej chemoterapie sa táto liečba zameriava iba na nádorové bunky a nepoškodzuje ostatné bunky v tele.

Zdrojmi biologických liečiv sú mikroogranizmy, ľudské bunky a zvieracie bunky. Niektoré biologické lieky napodobujú bielkoviny (proteíny), ktoré ľudské telo vytvára prirodzene - inzulín, rastové hormóny a rastové faktory, ktoré riadia tvorbu krvných buniek. Iné druhy biologickej liečby nie sú prostými kópiami proteínov, ktoré sa vyskytujú prirodzene v ľudskom tele, ale sú upravené v laboratóriu, aby sa zlepšila ich účinnosť a vstrebateľnosť.

Podľa internetovej stránky slovenskypacient.sk je dnes biologická liečba považovaná za trend v medicíne či za liečbu budúcnosti. Najmä v oblasti neliečiteľných a ťažkých chronických ochorení, kde štandardná liečba neprináša želané výsledky.

Podľa doc. MUDr. Miloša Jeseňáka, PhD je biologická liečba čoraz častejšou súčasťou liečebných protokolov rôznych chronických aj závažných ochorení:  “Tak, ako sa kedysi biologická liečba začala používať v endokrinológii, tak sa postupne infiltrovala do reumatológie, imunológie, hematoonkológie. Dnes naozaj už takmer nenachádzame odbor, v ktorom by sa nevyskytovala nejaká forma biologickej liečby. Často sa biologická liečba začína používať v liečbe ťažkých foriem ochorení, pri ktorých konvenčná alebo štandardná liečba, ktorá sa donedávna používala, zlyhala alebo nemala dostatočný účinok.”

Uznávaný lekár pozitívne vyzdvihuje to, že biologická liečba znamená predovšetkým to, že naozaj prichádza pomoc pre pacientov pri ochoreniach alebo štádiách ochorení, ktoré sa doteraz nedokázali dostatočne zvládnuť pomocou klasickej liečby.

Tento klinický imunológ vraví, že samotná biologická liečba je veľmi zaujímavá, pretože priamo odráža čoraz lepšie chápanie podstaty niektorých ochorení, rôzne mechanizmy, ktoré spôsobujú, že dané ochorenie vzniká alebo sa rozvíja. A práve na základe týchto nových poznatkov dochádza k rozvoju cielenej biologickej liečby: “Nemenej dôležité je to, že jednotlivé nástroje alebo formy výroby biologickej liečby sú opäť založené na zložitých imunologických postupoch či laboratórnych experimentoch. Biologická liečba je naozaj priamo spojená s imunológiou od samého začiatku, z hľadiska vývoja, výroby, ale predovšetkým z hľadiska liečby imunitne podmienených ochorení.

Keď si vezmeme ochorenia reumatologické, hematologické, onkologické a pod., prakticky väčšina z nich je imunitne podmienená. Preto je biologická liečba zameraná z veľkej časti na ovplyvňovanie fungovania imunitného systému. Takým drobným negatívom je, že biologická liečba nesie so sebou veľké finančné náklady, a s tým súvisí aj ďalšia administratívna záťaž – potreba komunikácie s poisťovňami, vypisovania výnimiek, opakované kontroly pacienta, dodržiavanie doby schválenia danej biologickej liečby a pod. Ten benefit, ktorý táto liečba prináša, však určite zatieňuje takéto drobnosti, ktoré lekára vyťažujú časovo.”

Trend vývoja biologickej liečby do budúcnosti je podľa Jeseňáka fascinujúci. “Najmä keď hovoríme o pravej biologickej liečbe, tzn. monoklonových protilátkach či niektorých regulačných bielkovinách, ktoré sa začali vyrábať veľmi špecifickými technológiami. Čoraz častejšie sa, napríklad, najmä v prípade niektorých vrodených ochorení, začína hovoriť o biologickej liečbe, ktorá používa živé bunky konkrétneho pacienta z jeho imunitného systému. Prípadne rôzne vírusové nosiče, do ktorých sa včlení konkrétny gén, ktorý potom dokáže u daného pacienta opraviť jeho poškodenú funkciu. Tých ochorení, ktoré sa takto liečia, je však zatiaľ veľmi málo.”

Čo sa ešte dá liečiť biologickou liečbou?

-   ťažké alergické ochorenia

-   ťažké ekzémy a kožné ochorenia

-   vrodené poruchy imunity

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.