Nultý ročník súťaže dobrovoľných hasičských družstiev v Oľšavke: Zvíťazilo miestne družstvo

Vedenie Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Oľšavka spolu s vedením obce  po obnove činnosti zorganizovali nultý ročník súťaže dobrovoľných hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce Oľšavka.

Podujatie sa konalo v novo realizovanom  športovom areáli na futbalovom ihrisku, pri novom multifunkčnom ihrisku v nedeľu 18.08.2019 zo začiatkom o 13,00 hod. Súbežné pokračovalo aj posledné kolo OHL pre okresy Svidník a Stropkov v kategóriách do a nad 1 200 m3. Výborné nedeľné počasie s dobré  pripraveným areálom na konanie súťaže prispeli k výbornému nielen športovému – hasičskému súťaženiu zúčastnených hasičských družstiev , ale malo, aj spoločenskú stránku, kde sa stretli po čase rodáci z obce, priatelia, navštívili príbuzní  a koniec koncom sa športové hasičstvo ukázalo vo veľmi dobrom svetle, čo je dobrou propagáciou tohto hasičského športu do ďalšej  budúcnosti aj pre ostatné DHZ, najmä v okrese Stropkov.

K celkovej dobrej atmosfére  prispelo svojím súper prístupom vedenie DPO Svidník/Stropkov na čele s pánom Holovkom, pani Kretovou, ktorá to všetko moderovala a dávala tomu punc kvality a správneho súťaženie. Jožko Keselica na čele rozhodcovského tímu zabezpečil správne súperenie v rámci pravidiel pre tento súťažný hasičský šport.  Sú podstatné aj výsledky tohto súťaženia, pretože tieto motivujú do ďalšej budúcnosti, byť lepší a potešiť tým svoje okolie, svoje DHZ, svoju obec. V kategórií do 1200 m3 víťazstvo ostalo doma, čiže pre DHZ Oľšavka. V kategórií nad 1200 m3 brali víťazstvo dobrovoľní hasiči s Dukoviec okres Svidník a v ženách zvíťazilo sympatické novozaložené hasičské družstvo zo Svidníka. Bola aj kategória dorastenci a tam uspeli hasiči z Petroviec.

Na záver zo strany vedenie obce patrí poďakovanie vedeniu DHZ Oľšavka na čele s predsedom Dominikom Forintom a veliteľom Martinom Demjanom a celému športovému družstvu DHZ za súper iniciatívu pri  príprave priestorov, samotnej súťaži a propagácií obce v tomto hasičskom športe. Poďakovanie patrí poslancom OcÚ, ako aj ďalším nadšencom z obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  podieľali na zdarnom priebehu celej akcií, ako aj sponzorom vrátané PD Bukovce na čele s predsedom Dr. Jánom Harvilkom za úpravu terénnych priestorov a ďalšiu výpomoc.

Ján Biroš, starosta obce Oľšavka

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.