OBYVATEĽOM SVIDNÍKA SA PRIHOVÁRA PRIMÁTORKA: AKO ĎALEJ S ODPADOM?

 Práve skončila v televízii reportáž o obci, ktorá môže byť príkladom pre iné obce a mestá na Slovensku v nakladaní s odpadmi – občania triedia, obec investovala do systémov, ktoré umožňujú zistiť kto ako triedi a podľa toho nastaviť, kto bude koľko platiť. Je to jedna zo samospráv, ktoré sa na tento krok dlhodobo pripravovali, urobili mnohé kroky, aj nepopulárne, a teraz sa ukazujú výsledky. 

 

Pripravili sa na zmenu zákona, ktorý je účinný od 1.januára 2019 – zákona, ktorý mení cenu za uloženie odpadu podľa toho, koľko sa vytriedi. V meste Svidník  triedime približne 30 % odpadu, 70 % odpadu vyvážame na skládku. Tento zákon automaticky zvýšil cenu za tonu odpadu od januára o cca 3 EUR  – z 5 EUR na 8 EUR. V budúcom roku to však už bude z 8 na 13 EUR, v roku 2021 to bude 22 EUR. K tomu treba pripočítať sumu, ktorú platíme skládke za uloženie. Ak klesneme pod hranicu 30 % vytriedeného odpadu, budeme platiť ešte viac !

Mesto produkuje cca 4000 ton odpadu ročne, toto množstvo stúpa každý rok.  Asi tretina odpadu, ktorý vyvážame na skládku bol odpad z veľkých kontajnerov – čo je najväčší problém, tento odpad bol nevytriedený, stavebný, častokrát aj nebezpečný ( napr. eternit vyhodený do kontajnera ). Reálne hrozilo, že  by sme kvôli tomu klesli pod 30 % vytriedenia a cena za odpad by bola naozaj neúnosná. Cena, ktorú platíme všetci. 

Preto, sme sa rozhodli po dlhom zvažovaní, vyhodnotení mnohých ukazovateľov a porovnaní situácie v iných mestách  , pristúpiť k tomuto nepopulárnemu kroku – odstrániť voľne prístupné a nekontrolovateľné veľké kontajnery. Nebolo to ľahké rozhodnutie a plne si uvedomujeme, že to hlavne v prvých dňoch a týždňoch spôsobuje aj problémy. 

Naozaj si vážime, že Svidníčania chápu, že to bolo nevyhnutné – vysvetľujeme to v médiách, na stretnutiach, na stránke mesta. Aby sme Vám vyšli v ústrety upravili sme otváracie hodiny na zbernom dvore, tak aby to bolo pre Vás pohodlnejšie – ak máte nadrozmerný odpad, stavebný odpad do 1m3 a ak ste Svidníčan, tak Vám ho na zbernom dvore zdarma uložia. 

Poplatok 19 EUR ročne , ktoré každý občan platí zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu – teda 1100 l kontajnery pri blokoch a „kuka“ nádoby pri rodinných domoch a separovaný zber. Na podporu separácie robíme informačnú kampaň – veľký úspech mali inštruktážne videá zo zberného dvora, použili ich dokonca aj iné samosprávy. Účinná je aj kampaň medzi mladými a čísla separácie ukazujú mierne zlepšenie. Stále nám to však komplikovali veľké kontajnery. Celé úsilie, Vás občanov tak vychádzalo nazmar. 

Iné samosprávy, aj tie susedné sú o pár krokov pred nami. Budujú podzemné stojiská, uzamykateľné kontajnerové státia, zavádzajú aplikácie a čipy na sledovanie množstva odpadu, na sledovanie triedenia, aktívne kompostujú atď., atď. Ale toto sú už tie, nazvime to, pozitívne kroky. My sme zatiaľ na začiatku. Veríme, že aj Svidník nastúpi na tento trend. Najprv však musíme prejsť prvú etapu – znížiť množstvo odpadu a zvýšiť mieru vytriedenia. Verím, že sa to podarí. Trend je dobrý, prvé čísla po mesiaci ukazujú zlepšenie.

 Len pre inšpiráciu, v Nemecku triedia 70%, len 30 % odpadu vyvážajú na skládky. Aj na Slovensku už sú samosprávy, ktoré separujú viac ako 50%. 

Pozorne sledujeme aj problémy, ktoré po odstránení kontajnerov máte. Momentálne je to najmä otázka, čo so zeleným odpadom ( tráva, konáre, burina a pod. ) Mesto Svidník v sa v minulosti uchádzalo o kompostéry pre rodinné domy, bohužiaľ nebolo úspešné. V súčasnosti pripravujeme podklady pre to, aby sme sa opäť zapojili do výzvy, ak budeme úspešní tento problém by sa nám aspoň z časti podarilo vyriešiť.  Do tohto času Vás prosíme o trpezlivosť. 

Vieme, že je obdobie, kedy je viac zeleného „odpadu“ na záhradách a preto Vám chceme situáciu uľahčiť – už budúci víkend osadíme v meste veľké kontajnery na biologický odpad – teda na zelený odpad – pokosenú trávu, burinu, konáre a pod. Prosíme, aby ste ich využívali len na tento účel – kontajner bude vyvezený na kompostáreň, akýkoľvek iný odpad by celý kontajner znehodnotil. Hoci predpokladáme, že takáto situácia nenastane, dáme ich na miesta, kde je kamerový systém, aby sme to mohli odsledovať. (informácie o umiestnení budú  na stránke mesta, na sociálnych sieťach a na infokanáli). 

Prvý októbrový týždeň budú v meste umiestnené  veľké kontajnery, aby ste sa mohli zbaviť svojho odpadu. Potom budú tieto kontajnery sprístupnené na jar a začiatkom leta. O presných termínoch a miestach budeme informovať v tlači, na stránke mesta aj na infokanáli.

Je našim cieľom   pripraviť mesto na novú situáciu s odpadmi. Je našou povinnosťou správať sa zodpovedne. Ale základom je spolupráca s Vami, občanmi. Veríme, že sa nám to postupne podarí. 

 

Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.