Kto daroval krv?

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82 , 089 01 Svidník,

č. t. : 054/7521396, svidnik@redcross.sk, ekonom.sk@redcross.sk

 

Menný zoznam BDK, ktorí darovali krv na HTO vo Svidníku,  dňa 21.08.2019

 

P. č.

Meno a priezvisko

Počet odberov

 

Jaromír Vanda

25

 

Emil Haninčík

38

 

Bc. Ján Troščák

60

 

Milan Michalko

7

 

Viliam Vašuta

26

 

Ľuboš Šimko

20

 

Peter Homza

58

 

Andrej Vook

2

 

Ing. Jana Ľos-Božiková

32

 

Ing. Ondrej Slivka

39

 

Ján Vageľ

36

 

Bc. Marek Motyka

12

 

Jaroslav Gergeľ

4

 

Bc. Lukáš Čižmár

6

 

Jaroslav Cimbora

53

 

Martin Ragan

25

 

Marian Cerula

98

 

Mgr. Lenka Nováková

13

 

Ing. Paula Čurová

39

 

Mgr. Milan Varjan

22

 

Kamil Hric

17

 

PhDr. Marcela Kačmárová

13

 

Dis.Art.Jr.  Daniel Hic

6

 

Viliam Rusinko

3

 

Tadeáš Vansáč

2

 

Barbora Zakovičová

P

 

 

 

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.