Na čo uvoľnili poslanci pri úprave rozpočtu peniaze?

Poslanci okrem iného zvýšili prostriedky na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov: vjazdy na Ul. Komenského, mikrotrhliny na Ul. D. Millyho a Dlhej, prepojenie Ul. Mierová a Pod lesom, pred blokom J na Ul. Duklianska a Dlhá, na Ul. Nábrežná a Ul. sov. hrdinov.

„Na základe rozsudku Krajského súdu v Prešove, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu vo Svidníku, v spore žalobcu Ing. Viliama Čecha a mesta Svidník je mesto Svidník povinné uhradiť náklady za súvisiacu infraštruktúru k BD B6 vo výške 189 945,84 eur, súdne poplatky vo výške 5 698 eur a úroky z omeškania vo výške 28 309,74 eur.

Mestu bol tiež schválený projekt Zvýšenie energetickej účinnosti budovy pavilónu ZŠ Ul. Karpatská, kde je spoluúčasť 8,50-tisíc eur. Vzhľadom na to, že na základe požiadaviek mesta vzrastú výdavky v porovnaní s príjmami o cca 300-tis. eur, navrhujeme schváliť možnosť prijatia termínovaného úveru do výšky 350 000 eur na krytie kapitálových výdavkov mesta v roku 2019. Predpokladáme, že podľa súčasnej situácie rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Ul. 8. mája bude realizovaná v roku 2020 a bude riešená v rámci budúcoročného rozpočtu. Na tento úver je možné použiť už schválené finančné prostriedky v rámci rozpočtu mesta,“ informoval na mestskom zastupiteľstve Nikolaj Vlčinov z Mestského úradu vo Svidníku. 

Modernizovať sa bude telocvičňa na ZŠ Karpatská. „Zateplenie telocvične ZŠ Karpatská vzniká z dôvodu schválenia projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budovy pavilónu ZŠ Ul. Karpatská. Na objekte sa budú vykonávať nasledovné úpravy: vyhotovenie zateplenia obvodových stien, zateplenie strešného plášťa, výmena okien a dverí, výmena strešnej krytiny na plochých častiach strechy a zateplenie strechy. Predpokladaný rozpočet podľa projektovej dokumentácie bol 210,45-tisíc eur, cena po súťaži je 202,88-tis. eur a z toho je NFP štátu 170-tis. eur a spoluúčasť mesta je 32,88-tis. eur, pozostáva z 5% spoluúčasti (8,50-tis. eur) a príspevku mesta na rozsah naprojektovaných prác - 24,38-tis. eur,“ uviedol Vlčinov.

Poslanci zvýšili aj príspevky občianskym združeniam a nadáciám: navýšenie celkového objemu dotácií pre 1. FK Svidník (15-tis. eur), TJ Slávia Svidník (15-tis. eur) a HK LION Svidník

(5-tis. eur) na základe ich žiadostí. (red)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.