Mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie dvojhektárového pozemku

Mesto požiadalo Ministerstvo vnútra o odkúpenie pozemku s celkovou výmerou 19 948 m2 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

Ministerstvo súhlasilo s odpredajom tohto pozemku za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb za cenu 12 200 eur. Mesto bude povinné doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a primeranou cenou, ak nezačne nehnuteľnosti užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva alebo nedodrží dohodnutý účel počas najmenej piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb. Mesto má do 15. októbra 2019 pripraviť a poslať zmluvnému partnerovi podklady na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou, spôsobom podieľali na tom, že sme to dotiahli do úspešného konca. Veď všetci sme tu práve preto, aby sme držali pokope a mestu pomáhali,“ povedal poslanec Ján Hirčko. Radosť netajila ani primátorka mesta Marcela Ivančová. „Naozaj sa teším, že k majetku mesta niečo pribúda. Hlavne tých pozemkov, ktorých je stále málo,” zdôraznila Ivančová. (ver)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.