SLÁVILI SME SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE – PATRÓNKY SLOVENSKA

V nedeľu 15. septembra si rímskokatolícki veriaci na celom Slovensku pripomínali sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska, ktorý je takisto aj dňom pracovného pokoja. Duchovné zamyslenie o tomto sviatku nám pripravil svidnícky rímskokatolícky kaplán Miloš Jalčák.

V posilňovniach športovci dvíhajú činky, postupne si pridávajú váhu a vždy majú radosť z toho, keď sa im podarí zdvihnúť túto ťarchu nad hlavu. V živote dvíha každý človek ťarchu hodín, týždňov a rokov. Niektoré sú krásne a iné bolestné. Každé ráno začíname znova a znova. Zajtrajší deň možno bude ťažší, možno radostnejší. Raz však príde rok, v ktorom nebudeme môcť zdvihnúť nič, ani vlastnú nohu, ani vlastnú ruku. A nikto z ľudí nedokáže zdvihnúť svoj život do Božích rúk. V tom prípade je každý slabý. Ježiš prišiel na túto zem preto, aby sa nám podarilo uložiť svoj život s jeho ťažkosťami i radosťami do večnosti, do rúk Božích. Prvá, ktorá vedela priložiť svoje utrpenie k Ježišovmu, bola jeho matka Mária. Ježiš by dokázal vykúpiť človeka aj bez Márie. Ale Bohu sa páčila láska človeka – láska, ktorá trvá v utrpení i v bolesti. Vyvolil Máriu, lebo matka vie byť so svojím synom aj v utrpení. Preto nazývame matku Máriu spoluvykupiteľkou. Každý človek môže priložiť svoje utrpenie k Ježišovmu. Naše utrpenie priložené k Ježišovmu sa stáva modlitbou, požehnaním. Slovenský národ si zvolil za patrónku Sedembolestnú Máriu, lebo najkrajšie vedela priložiť svoju bolesť k Ježišovej. V našom národe bola a je dosť bolestných stránok v ľudských životoch. Z jej postoja sa dá čerpať pomoc a ochrana. Každému je daná možnosť dvíhať svoj život v radostných i v ťažkých chvíľach k priateľstvu s Bohom. Nehovorme: „Boh dopustil na mňa kríž utrpenia.“ Boh aj v ťažkostiach a utrpení je na našej strane, pomáha nám, aby nás utrpenie nezlomilo – môžeme ho priložiť k utrpeniu Ježišovmu a v zjednotení s ním odkryť zmysel života a vyprosiť požehnanie iným. Máme prežiť slávnosť Sedembolestnej Panny Márie tak, že jej zveríme celý svoj život, v ktorom sú aj ťažké chvíle – bolestné. To Vám, čitateľom, vyprosujú duchovní otcovia rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Z HISTÓRIE SVIATKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

(lj, zivotopisysvatych.sk)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.