Predseda ZMOSu sa listom obrátil na poslancov parlamentu pôsobiacim v samospráve

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na členov parlamentu, ktorí pôsobili, alebo pôsobia v samospráve. Dôvodom je novela zákona o dani z príjmu a fakt, že na základe svojho pôsobenia v samospráve veľmi dobre vedia, čo sa môže diať.

            „Na členov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí pôsobili, alebo pôsobia v pozícii starostov, primátorov, predsedov samosprávnych krajov, som sa obrátil s prosbou, aby svojím kolegom v poslaneckých kluboch tlmočili všetky možné riziká, ktoré súvisia so schválením novely zákona a následnými výpadkami v príjmoch samospráv,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger, podľa ktorého „práve tieto poslankyne a poslanci parlamentu detailne poznajú fungovanie samosprávy, jej financovanie, ako aj dlhoročnú snahu ZMOS o zvyšovanie a udržanie samofinancovania vrátane úskalí a rizík spojených s necitlivými zásahmi do princípov a systému fungovania miestnej územnej samosprávy.“

            Predseda ZMOS v liste zdôrazňuje, že prípadným prijatím zákona sa zvýši odpočítateľná položka pre daň z príjmu fyzických osôb zo súčasných 19, 2 násobku na 21 násobok sumy životného minima, čo bude ma za následok zníženie ročného výnosu pre samosprávy o viac ako 150 mil. eur.  

            Branislav Tréger zároveň upozorňuje, že informácie o dostatočnom objeme finančných prostriedkov miest a obcí sú nekorektné, nakoľko medziročný nárast prostriedkov z výnosu daní z príjmu fyzických osôb už teraz nepostačuje na krytie nákladov spojených s nedávno presúvanými povinnosťami na mestá a obce a tiež nepostačuje na zvyšovanie kvality výkonu tých kompetencií, ktoré boli dané mestám a obciam v reforme verejnej správy v roku 2001.

            ZMOS zároveň komunikuje so samosprávami o tom, kde sa môžu negatívne prejaviť dopady zníženia príjmov miest a obcí, nakoľko menšie finančné príjmy sú tlakom na prehodnocovanie financovania investičných aktivít aj jednotlivých verejných politík vrátane zabezpečovania, kvality a rozsahu verejnoprospešných činností.

           

            Michal Kaliňák

            hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

           

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.