ÚSPECHY NAŠICH VÝTVARNÍKOV

Vo výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho hradu sa 6.septembra 2019 stretli neprofesionálni výtvarníci pri príležitosti 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2019. Do tejto súťaže postúpili výtvarné práce zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. A výtvarná tvorba Spektra našla v Trenčíne svoje miesto v celej svojej rozmanitosti: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej a insitnej tvorbe. Do súťaže sa v tomto roku prihlásilo 1004 autorov z celého Slovenska, uskutočnilo sa 31 regionálnych a 8 krajských kôl. Celkovo je vystavených 272 výtvarných prác od 156 autorov.

Odborná porota na čele s jej predsedníčkou Elou Porubänovou, odbornou pracovníčkou GMBA v Trenčíne navrhla udeliť celkovo 1 hlavnú cenu, 14 cien bez určenia poradia a 15 čestných uznaní. Výtvarné spektrum má svoj význam, pretože podporuje a dáva priestor neprofesionálnym výtvarníkom z celého Slovenska prezentovať svoje práce na súťažnej úrovni, a rovnako tak možnosti dostať sa do povedomia širokej verejnosti. Výsledkom sú ocenené diela, ktoré majú čo povedať aj ostatným účastníkom výstavy, zohľadňujú rôzne výtvarné disciplíny i autorskú  tvorivosť, talent a fantáziu. Náš okres úspešne reprezentovali: Gabriela Madejová, Andrej Uram, Jozef Horkavý a Alexandra Pradidová, ktorí majú svoje výtvarné diela vystavené.  Výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby má verejnosť možnosť obdivovať do 6. - 29.9. 2019 v areáli Trenčianskeho hradu, ktoré sa nateraz stali miestom pozoruhodných stretnutí, na ktorých je úprimne odprezentované tvorivé úsilie mnohých, ktorí svoj život, hoci rozmanitým spôsobom, spojili s výtvarnou tvorbou.

                                                          Katarína Grúsová, POS vo Svidníku

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.