Pomoc pre 200 ľudí a práca so stovkami ďalších

Mesto Svidník vykonáva inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, rodičovského príspevku a rodinných prídavkov. Dnes je mesto poberateľom dávky v hmotnej núdzi priemerne pre 40 rodín – 200 ľudí.

Čo to znamená v praxi? Z dávok v hmotnej núdzi sa so súhlasom občana zrážajú poplatky za nájomné, časť dlhu za nájomné, poplatky za odpad, časť dlhu za odpad a zvyšok dávky sa vypláca v troch výplatných termínoch rodine. Mesto Svidník je osobitným príjemcom rodičovského príspevku priemerne pre 6  rodín a osobitným príjemcom rodinných prídavkov priemerne pre  30  rodín  v hmotnej núdzi.

Od roku 2006 vykonávame terénnu sociálnu prácu aktuálne s dvoma pracovníkmi. V meste je približne 750 občanov z marginalizovanej skupiny, ale viacerí sa po intenzívnej práci dokázali zaradiť medzi väčšinové obyvateľstvo , chodia do práce, deti študujú. Komunita, ktorá je sústredená na Ul. festivalovej vo Svidníku sa po rokoch intenzívnej práce terénnych sociálnych pracovníkov dokázala popasovať s mnohými problémami a v súčasnosti občania nemajú dlhy na bývaní, platia za nájom i smeti. Títo občania majú prístupovú cestu, ihrisko, káblovú televíziu, internet, schránky, všetko, čo je potrebné k bežnému dôstojnému životu. Práve terénni sociálni pracovníci sú pre nich oporou, učiteľmi, sociológmi, kritikmi i kamarátmi. Táto práca s komunitou je náročná, ale ambície, ktoré mesto má vo vybudovaní komunitného centra, vybudovaní chodníkov a parkoviska, to všetko z externých zdrojov, by život na Ul. festivalovej mohli ešte zlepšiť. Obyvateľom by vďaka komunitnému centru mohol vzniknúť priestor na plnohodnotné trávenie voľného času, na prácu s celými rodinami, na vytvorenie kaplnky, či práčovne. Nápomocní práci s marginalizovanou skupinou sú aj 6 pracovníci Miestnej poriadkovej služby, ktorí sú priamo z komunity. 

Mesto Svidník pomáha tiež občanom mesta formou príspevku na stravu pre 209 občanov a zabezpečuje opatrovanie 38 ľudí prostredníctvom 22 opatrovateliek. 

(tch)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.