Európsky deň jazykov na ZŠ Karpatská

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia a celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne, či iné aktivity.

Aj na našej škole ZŠ Ul.karpatská vo Svidníku má tento deň už niekoľkoročnú tradíciu. 2.októbra sa vyučovanie pre žiakov našej školy stalo iným ako je vo zvyku. Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavé prezentácie o krajinách, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole – anglický, ruský a nemecký jazyk. Okrem faktov o každej krajine sa snažili nájsť aj rôzne zaujímavosti z netypických miest, tradičnej kuchyne, či kultúry daného štátu. Po základnom prehľade a všeobecných informáciách nasledovala krátka hudobná ukážka, rozprávka alebo krátky film v cudzom jazyku, ktorý dotvoril ten správny obraz každého štátu. Pre žiakov boli pripravené  rôzne súťaže, za ktoré dostali malé odmeny a pokračovali sme vedomostným kvízom, ktorý pozostával z otázok z predchádzajúcich prezentácií. Úlohou žiakov bolo odpovedať na 18 otázok a šiesti najúspešnejší žiaci získali „žolíka“ na odpustenie jednej zlej známky počas celého školského roka v rámci predmetov cudzích jazykov. Výnimočným nebol len tento deň Európskych jazykov, ale aj to, že prezentácie, kvízy, hudobné ukážky a aktivity si pripravili žiaci samostatne v spolupráci s učiteľmi cudzích jazykov a veľmi pekne ich samostatne aj odprezentovali. Za takúto pomoc a ochotu urobiť niečo navyše a pre iných im vedenie školy udelilo pochvaly, ktoré sú vyjadrením našej vďaky za to, že naše deti sú stále výnimočné a môžeme sa na nich spoľahnúť.

 

Učitelia cudzích jazykov, ZŠ Ul. Karpatská

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.