Deti z Rovného potešili starších

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto sa aj v kultúrnom dome v Rovnom konalo tradičné stretnutie so seniormi. Na začiatku starosta obce Stanislav Viravec všetkých privítal a seniorom poprial veľa zdravia do ďalších rokov života. Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti Materskej školy a žiaci Základnej školy v Rovnom. Po programe nasledovalo pohostenie, ktoré pripravilo obecné zastupiteľstvo. Seniori si okrem umeleckého zážitku odniesli aj darčeky od starostu a žiakov. Na záver si všetci prítomní zaspievali "na mnohaja ľita".

Slavomír Derco, riaditeľ školy

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.