V OBCI CIGLA ZREALIZOVALI VIACERO REKONŠTRUKCIÍ

Aj keď obec Cigla, ktorá sa nachádza na periférií svidníckeho okresu patrí, so šesťdesiatimi ôsmimi obyvateľmi medzi menšie obce nášho regiónu, v poslednom čase sa tu realizovalo viacero rekonštrukcií a projektov. O čo konkrétne išlo, to nám už porozprával starosta obce Ján Bodrucký.

„Za obdobie môjho starostovania sme z vlastných zdrojov zrealizovali výstavbu rigola, ktorým bola dažďová voda zvedená do Ondavy, čím sa vyriešil dlhoročný pálčivý problém v obci. Ďalej bola za pomoci dotácie poskytnutej z MF SR urobená rekonštrukcia miestnych komunikácií, konkrétne vyasfaltovanie vedľajších uličiek a taktiež aj oprava kultúrno-správnej budovy, teda jej odvodnenie, oprava sály a výstavba toaliet v kultúrnom dome. Z vlastných zdrojov sme opravili aj zasadaciu miestnosť a zakúpili kancelársky nábytok.  Minulý rok sme dotáciu z MF SR použili na opravu a modernizáciu interiéru obecného úradu (kuchyňa, kancelária, chodba). Oprava zahŕňala novú elektroinštaláciu, zníženie a zateplenie stropov, nové stierky a položenie dlažby. Okrem toho sme z vlastných zdrojov zrealizovali rekonštrukciu miestneho rozhlasu, pri ktorej boli nové reproduktory upevnené na stĺpy elektrického vedenia,“ vymenúva Ján Bodrucký, ktorý obec vedie už tretie volebné obdobie. „Tento rok boli za pomoci finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu zrekonštruované miestne priekopy a za pomoci finančných prostriedkov poskytnutých z MF SR zasa vyasfaltovaná časť miestnej komunikácie. V budúcom roku by sme chceli opraviť pódium v sále kultúrneho domu a opravenú kuchynku kompletne vybaviť zariadením.“

MALÁ OBEC ROVNÁ SA MALÉ PRÍJMY

Podľa slov Jána Bodruckého je práca starostu náročná, keďže málo ľudí v obci znamená aj menej peňazí v obecnej kase. „Starostovať v malej obci nie je jednoduché, pretože aj tu žijú ľudia, ktorí chcú žiť plnohodnotný život a chcú rozvoj obce, problém je však v tom, že malá obec poberá malé príjmy, aj keď povinnosti sú rovnaké ako u ktorejkoľvek inej obce s väčším počtom obyvateľov. Dôležitou súčasťou práce starostu je aj práca s ľuďmi. Ku každému občanovi pristupujem individuálne a snažím sa každého vypočuť a spoločne hľadať to najlepšie riešenie. Práca s ľuďmi je pekná, ale aj náročná, no poskytuje mi pocit dobre vykonanej služby pre človeka,“ uzatvára starosta obce Cigla Ján Bodrucký.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.