Mladí barmani z Hotelovej akadémie na medzinárodnej súťaži v miešaní nápojov

V dňoch 23. – 24. 10. 2019 privítala Hotelová akadémia v Prešove účastníkov medzinárodnej súťaže v miešaní nápojov  Eurocup 2019. V tomto ročníku dostali mladí barmani možnosť naplno zapojiť svoju fantáziu a vytvoriť drinky podľa vlastnej fantázie. Jedinou podmienkou bolo použitie  základných surovín  v predpísanom množstve.  Organizátori si deň vopred pre súťažiach pripravili písomný test, ktorý pozostával z otázok o histórii barmanstva, tovaroznalectva a všeobecného spoločenského rozhľadu.  Test bol náročný a vyžadoval si seriózne vedomosti. Barmanská horúčka vypukla nasledujúci deň, kedy už súťažiaci mohli naplno predviesť svoje zručnosti v miešaní nápojov. Hotelovú akadémiu vo Svidníku reprezentovali Dominika Čečková a Marcel Slivka.  Svoje umenie a snahu zúročili dokonale. V súťaži jednotlicov Dominika skončila bronzová a Marcel  strieborný, ako družstvo získali striebornú medailu.  K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme!

 

Ľubomíra Kseničová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.