Šiesti poslanci zvolali mimoriadne zastupiteľstvo kvôli obedom v školách...

Poslanec Kaliňák: Je to robenie búrky v pohári vody a hrubá manipulácia a šírenie poplašnej správy!

Celá kritika skončila fiaskom! Šiesti poslanci požiadali primátorku o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva. Za všetkých sa prihovorila poslankyňa Katarína Siváková s tým, že sa im nepáči, že mestský úrad nepredložil na schválenie nariadenie k výške príspevku na obedy pre deti v základných a materských školách a preto nie je možné deťom pripraviť kvalitnejšie a výdatnejšie jedlo. Lenže vysvitlo, že štát prispieva na obedy sumou 1,20 na deň a žiaka a celá táto suma je už od marca použitá pri príprave stravy. A na vyššiu stravnú jednotku nebola požiadavka, čo je v kompetencii členov rád škôl, v ktorých sú zastúpení aj poslanci. 

Šiesti poslanci, a to Katarína Siváková, Kamil Beňko, Adrián Labun, Ján Vook, Peter Pilip a Pavel Olejár, sa podpísali pod žiadosť o zvolanie neplánovaného zastupiteľstva.

Odôvodnenie zvolania zasadnutia predniesla Katarína Siváková. Podľa nej sa na nich obrátili viacerí rodičia detí zo svidníckych základných škôl s tým, že im nie je ľahostajné, čo jedia ich deti. Kritizovala neprijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré by korešpondovalo s novoprijatými zákonmi. “Platí nový spôsob financovania, príslušná zmena nebola predložená, mohlo by ísť viac peňazí do jedla. Keď tak urobili iné mestá, nerozumiem, prečo sme tak nemohli urobiť aj my, aby mohli riaditeľky pripravovať jedlá podľa nových noriem,” uviedla. 

Dodala, že riaditeľky škôl upozorňovali od mája, že školy potrebujú VZN: “Riaditeľky sa dohodli, že bude platiť 1. finančné pásmo, kuchárky čarujú, aby deti dostali len to najlepšie, čo môžu dostať, v konečnom dôsledku môžu mať deti jedlo ešte kvalitnejšie a výdatnejšie,” snažila sa o kritiku. 

Lenže ešte pred rozpravou sa jej primátorka Marcela Ivančová opýtala na nezrovnalosti v jej prejave: “Ide mi o zadefinovanie hlavného problému, čo by sa zmenilo, ak by bolo takéto VZN prijaté?” Siváková zareagovala tým, že iné mestá prijali VZN v auguste a preto mohli už v septembri aplikovať VZN do praxe: “Riaditeľky by nemali zviazané ruky a mohli by nakupovať za viac peňazí na prípravu jedla.” A primátorka sa pýtala ďalej: “To je tá diskrepancia, toto bol hlavný problém, že nemôžeme použiť 1,20 eur na to, aby sme navarili deťom po 1. septembri?” Dostala od poslankyne kladnú odpoveď. 

Do rozpravy sa ako prvý prihlásil J. Vook a začal hneď spôsobom zvolania rokovania: “Jeden druhému podpíše papier, ak ho o to kolega požiada.”  K prejednávanej problematike uviedol:  “Schvaľovali sme, že 1,20 bude príspevok na stravu, taká suma prichádza do jedální, naše deti neboli ukracované.” Primátorka upresnila, že školy používajú 1,20 eur na varenie a požiadavka na zvýšenie stravovacieho pásma neprišla, čo je výsostná kompetencia školských rád a tie žiaden takýto návrh nepredniesli. “Do februára školy varili za 88 centov, robili tak 6 rokov, aj napriek tomu, že sa finančné pásmo menilo trikrát, zmenou VZN s účinnosťou od marca sme sa posunuli a sme v pásme 1,20 eur. Keď sme chceli vyššie pásmo, mali zareagovať rady škôl. Žiadnu takúto požiadavku sme nedostali,” znova zopakovala Ivančová. 

Poslanec V. Kaliňák sa vyjadril k vyjadreniam svojich kolegov predrečníkov: “Vidím veľa nezrovnalostí v ich vyjadreniach, chcem počuť stanovisko mesta.” Pomerne zdĺhavo celú problematiku vysvetlila vedúca odboru školstva Erika Červená. V závere všetko zhrnula do pár viet: “Po zmene VZN sa v školských jedálňach základných škôl situácia nezmení, rodičia nebudú doplácať za stravovanie (zaplatia iba 1,0 EUR mesačne režijné náklady) rodič neplatil za obedy v septembri a nebude platiť ani po účinnosti nového VZN od januára. Našim deťom poskytujeme plnohodnotnú stravu vo výške  celkovej dotácie na stravovanie a to 1 euro a dvadsať centov denne, je v tom zahrnutý obed a doplnkové jedlo, dotácia sa používa na skvalitnenie jedla. Stravovanie v školských jedálňach sa zlepšilo a zavedením nových receptúr do praxe sa pripravujú zdravšie a ľahšie jedlá pre naše deti. Celá výška dotácie z úradu práce je použitá v plnom rozsahu na skvalitnenie stravovania žiakov základných škôl a taktiež aj predškolákov v materských školách.”

P. Olejár zareagoval s faktickou poznámkou : “Nič sa nestalo, tak potom načo vôbec prijímať VZN. Našli sme vinníka, a to sú riaditeľky škôl a rady škôl, tak som to pochopil s vystúpenia pani Červenej,” poznamenal s poriadnou dávkou irónie. 

Situáciu upokojovala primátorka: “Neviem, prečo tu chceme hľadať vinníka. Argumentujem na vyjadrenia poslankyne Sivákovej, že Stropkov chcel vyššie pásmo a preto museli schváliť VZN, ale my sme žiadnu takúto požiadavku nedostali, dostávame 1,20 eur od štátu a celú sumu používame na stravovanie.” 

Dôvody zvolania mimoriadneho zastupiteľstva a argumenty nespokojencov zhodnotil poriadne štipľavo poslanec Kaliňák: “Poznáme slovenské príslovie o robení búrky v pohári vody, toto mi pripadá ako ani nie robenie búrky v pohári vody, ale v malej lyžičke.” Dodal, že od septembra sú nové potravinové pásma - 1,08 pre prvý stupeň a 1,16 pre druhý stupeň. Ale od septembra platí poskytovanie obedov zdarma a na toto poskytuje štát 1,20 na deň a dieťa v škole: “Myslím, že je to matematicky každému jasné, že 1,20 je viac ako 1,08 a 1,16. To znamená, že tvrdenie pani poslankyne o novom financovaní, ktoré nemôžu uplatňovať, nie je pravda. A tvrdenie, že žiakov oberáme o kvalitnejšiu stravu je hrubá manipulácia a považujem to za šírenie poplašnej správy. Ani cent z 1,20 eur, ktoré prídu na žiaka z úradov práce, sa nestratí. Najväčší paradox tohto neplánovaného, po starom mimoriadneho rokovania, je ten, že nič neprijmeme, len sa tu porozprávame, a výsledok bude ten istý. Iná situácia by bola, ak by prišla požiadavka na obedy v druhom pásme. Vtedy by rodičia museli doplácať pár centov. Aj keď to nie je veľa, nastal by problém, lebo rodičia počúvajú, že deti majú mať v školách obedy zadarmo.”

 

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.