Radnica reaguje

Primátorka mesta Marcela Ivančová zvolala neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva na podnet šiestich poslancov, ktorí svoju žiadosť odôvodnili tým, že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník nemôžu aplikovať nový spôsob financovania školského stravovania – tzv.obedy zdarma kvôli neupravenému všeobecne záväznému nariadeniu.

Mesto Svidník požiadalo ÚPSVaR o poskytnutie dotácie na bezplatné stravovanie, táto dotácia bola mestu poskytnutá v plnej výške 1,20 na každého žiaka základnej školy. Túto dotáciu školy využívajú od 1.9.2019 na zlepšenie školského stravovania – využívajú celú jej výšku, takže nie je pravda, že nemôžu aplikovať tzv. bezplatné obedy. Práve naopak, používajú ju na obohatenie stravy a zlepšenie podmienok pre svojich žiakov - stravníkov.

"Mesto Svidník urobilo všetky kroky aby prechod na bezplatné stravovanie bol plynulý a  aby sme sa vyhli problémom, ktoré nastali v mnohých samosprávach na Slovensku – zaviedli sme čipový systém, pretože len žiak, ktorý je prítomný na vyučovaní má nárok na bezplatný obed", poznamena primátorka Marcela Ivančová.

 

Proces tvorby VZN  má svoje pravidlá – procesné aj časové. Žiadna zo základných ani materských škôl nepožadovala navýšenie finančných pásiem na stravovanie. Táto téma bola prerokovaná na zasadnutiach rád škôl ani na jednom zasadnutí takáto pripomienka nepadla. Rada školy je zložená zo zástupcov zamestnancov škôl, rodičov a mesta – teda poslancov a zamestnancov MsÚ. Práve rada školy by mala byť orgánom, ktorý reflektuje aj problémy stravovania.

Školské stravovanie podlieha veľmi prísnym normám a kontrole – predmetný zákon je v platnosti od 1.1.2019. Po šiestich rokoch sme  na žiadosť školských zariadení 29.2. 2019  zmenili VZN,  školy dovtedy varili obedy za 0,88 EUR po zmene VZN to bolo za  1,01 EUR,  dnes je výška  dotácie 1,20.

 

Školy v meste Svidník využívajú celú dotáciu do výšky 1,20 na zlepšenie podmienok a skvalitnenie stravy pre našich žiakov. 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.