Zapojenie obyvateľov mesto do tvorby rozpočtu má zmysel. Výsledkom sú ďalšie tri zrealizované užitočné projekty.

V uplynulý týždeň sa realizátorom a mestu Svidník podarilo ukončiť ďalšie tri projekty a to Relaxačnú zónu pri GDH, Detské ihrisko na Duklianskej ulici a projekt Z police do lavice pre ZŠ. Všetky tri projekty mali svoj priebeh a boli realizované dlhšie. Relaxačná zóna, jej participatívna časť sa začala realizovať v júni pred koncom školského roka, teraz ju študenti dokončili. Detské ihrisko bolo síce revitalizované na konci júna, ale s výsadbou zelene si obyvatelia počkali a práve tá bola ukončená tento týždeň. Projekt Z police do lavice mal dve časti a to nákup kníh slovenských detských autorov do základnej školy a následne stretnutie s jednou z detských spisovateliek pani Gabrielou Futovou v uplynulý piatok. 

Na začiatku roka 2019 bolo ambíciou mesta rozbehnúť prvý ročník participatívnych projektov, možno nie s tak vysokým finančným rozpočtom, ale s veľkým zanietením dať slovo ľuďom - Svidníčanom, čo by si priali a čo vedia spraviť. Prihlásilo sa 10 projektov a 7 z nich sa začalo realizovať. 

Participatívny rozpočet mal výšku 5 000 eur a z tejto sumy sa okrem 7 projektov občanov podarilo prefinancovať aj 3 projekty pre materské školy v našom meste, ktoré sa zapojili do "Obrázka pre primátorku". Urobila sa komunitná záhradka v MŠ gen. Svobodu, zachytávač dažďovej vody v MŠ 8. mája a práve sa realizuje ovocný sad v MŠ Ľ. Štúra. 

Participatívne projekty môžu mať rôzny charakter a oslovovať rôzne skupiny ľudí. Dva projekty boli jednodňové akcie, ktoré sa konali v lete a tešili sa veľkej návštevnosti a zároveň záujmu ich opakovať. Prvá pomoc cez rozprávky sa realizovala v lesoparku pre rodiny s deťmi a Športový deň na Nižnom Svidníku vytiahol susedov z domov. 

Pred ukončením participatívneho projektu je ešte Workoutová zóna na Karpatskej ulici a revitalizácia okolia obytných domov na Ul. Sov. hrdinov. 

Tešíme sa, čo prinesie rok 2020 v participácii...

msu

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.