SVIDNÍCKA „ZUŠ-KA“ OSLÁVILA OKRÚHLE JUBILEUM

V piatok 15. novembra sa v priestoroch svidníckeho Domu kultúry uskutočnila Slávnostná akadémia pri príležitosti 60-tich narodenín miestnej Základnej umeleckej školy.

Na začiatku akcie vystúpila so svojim príhovorom primátorka Marcela Ivančová. „Prajem našej Základnej umeleckej škole množstvo skvelých ľudí, žiakov, učiteľov, aby vytvorili symbiózu, ktorá je podstatná pre naplnenie cieľa obohatiť náš bežný každodenný život umením vo všetkých jeho podobách a tak vytvoriť svet veselší, farebnejší a krajší,“ povedala primátorka. Na jej slova nadviazal riaditeľ ZUŠ-ky Marcel Prokop: „Milí kolegovia, vážení hostia, táto oslava je pripravená pre vás a je adresovaná hlavne vám, ktorí už medzi nami nepracujete, ale ste odovzdali kus svojho života práci v našej škole. Prispeli ste k výchove radu osobností, umelcov, učiteľov, vašich žiakov. Chceme vám ukázať, že sú tu z našich radov ľudia, ktorí dosiahli množstvo úspechov a na svoje korene nezabudli, hrdo a radi sa prišli reprezentovať a tešiť sa s nami z nášho výročia.“ Po riaditeľovom príhovore patrilo pódium bývalým absolventom, z ktorých sa predstavili Daniela Kačmárová, Ivana Hudačinová, Peter Savčák, Igor Kucer, Martin Petrík, Filip Hajduk, Richard Šveda, Beatrica Váliková, Filip Šandala, Martin Švec, Jakub Prokop a Ján Grocký. V druhej časti slávnostného programu vystúpili súčasní žiaci ZUŠ-ky.

HISTÓRIA SVIDNÍCKEJ ZUŠ-KY

História Základnej umeleckej školy (ZUŠ) sa začala písať v roku 1959 s vtedajším názvom Hudobná, neskôr Ľudová škola umenia. Vznikla z podnetu Odboru školstva a kultúry. Pomaly, nie bez problémov sa presadzovala a postupne vytvárala podmienky pre intenzívnejší rozvoj hudobného života. V roku 1990 bola Ľudová škola umenia premenovaná na ZUŠ. V roku 1992 sa presťahovala do novovzniknutých priestorov v centre mesta na ulici Komenského, kde sa vyučovací proces výrazne zlepšoval a pretrváva až dodnes. Základná umelecká škola vo Svidníku ponúka v súčasnosti výučbu v týchto odboroch: hudobný (klávesové, sláčikové, dychové, strunové a bicie nástroje), literárno-dramatický, tanečný a výtvarný. V súčasnosti na škole pracuje 30 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov. V tomto školskom roku navštevuje „ZUŠ-ku“ 886 žiakov, z toho 164 v elokovaných pracoviskách v Kružlovej a Krajnej Poľane.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.