PRIMÁTORKA ZHODNOTILA SVOJ PRVÝ ROK VO VEDENÍ MESTA

Svidnícka primátorka Marcela Ivančová v pondelok 18. novembra zorganizovala v priestoroch Domu kultúry stretnutie s občanmi, aby spolu zbilancovali jej prvý rok vo funkcii. Plodná diskusia trvala viac ako dve hodiny.

„Milí Svidníčania, o chvíľu ubehne rok a myslím si, že je to taký prvý medzník, ktorý by sme mali zrekapitulovať. Som veľmi rada, že ste prijali toto pozvanie a prišli v takomto počte. Je to historicky prvýkrát, kedy má primátorka, tiež historicky prvá, takúto hodnotiacu akciu. Nevedela som a doteraz neviem, čo od takejto diskusie čakať, ale poviem pravdu, že sa mi trošku aj cnelo za tou atmosférou z predvolebných mítingov, kedy sme sa stretávali. Preto som si povedala, že to určite treba zopakovať. Bol to, koniec koncov, taký predvolebný sľub, že aspoň raz ročne sa treba stretnúť s občanmi a vypočuť si priamo, tvárou v tvár, čo si myslia, aký majú názor a čo chcú vedieť. Predsa len na tých sociálnych sieťach je to trošku iný kontakt, nie je taký priamočiary a veľmi často je aj negatívny,“ vysvetlila Ivančová dôvody zvolania tohto stretnutia. Následne vyhodnotila z jej osobného hľadiska rok vo vedení mesta Svidník. „Možno sa pýtate, aký bol ten rok. Musím povedať, že ja v ňom vidím také dve roviny alebo dva póly. Na jednej strane bol časovo veľmi náročný, keďže je to časovo veľmi náročná funkcia. Bola to úplná zmena oproti učiteľskému povolaniu, kde som bola predsa len zvyknutá na nejaký pravidelný rozvrh. Teraz je každý deň úplne iný. Vždy sa organizujú iné stretnutia, rozpráva sa o iných témach a primátor musí riešiť aj rôzne záležitosti, od miliónových položiek až po, na prvý pohľad, banality, ale nič, čo je v meste, nie je banálne. Takže bol to ťažký a rôznorodý rok, ale na druhej strane veľa stretnutí s novými ľuďmi pre mňa znamenalo aj veľa obohatenia, hlavne čo sa týka komunikácie s najvyššími miestami. Veľmi ma teší, že po mnohých rokoch sa mesto Svidník stalo členom republikovej rady ZMOS. A stala som sa členkou sekcie pre školstvo, čo je mimoriadne dôležitá sekcia. No a čo sa týka tém, ktoré sme museli riešiť už hneď od začiatku, aj keď som ešte nebola primátorka, riešila som nemocnicu, kedy som poprosila pána primátora Ondreja Brendzu zo Stropkova, aby napísal protestný list za mestá Svidník a Stropkov proti zatvoreniu pôrodnice. A takisto nezabudnem, ako sme s právnikom Novákom prišli v prvý deň do práce na mestský úrad a prvá vec, ktorá ma čakala v pošte, bolo to, že máme zaplatiť korekciu za zberný dvor vo výške 250 000 eur. Takže také boli moje začiatky, ale na druhej strane som cítila podporu v občanoch, ktorých som stretávala na ulici a verili, že naše mesto môžem posunúť dopredu. Momentálne máme podaných 28 žiadostí o nejaké granty, keďže chceme niečo robiť, ale stále nemáme vyhodnotené veci, takže nevieme, na čom sme. Veríme však, že to dopadne pozitívne,“ povedala primátorka a následne vyzvala všetkých prítomných do diskusie.

DISKUTOVALO SA O PARKOVANÍ ČI ODPADE

Medzi prvými sa do diskusie zapojil Svidníčan Ľuboš Paranič, ktorý zastupoval vlastníkov bytov z bloku na Ulici Ľudovíta Štúra. „Odkedy v bývalom obchodnom dome Jednota spoplatnili parkovisko, tak nájomcovia, ktorí tam majú obchody, parkujú svoje autá pri našich bytovkách a tým pádom my nemáme kde parkovať,“ povedal Paranič. Na jeho otázku odpovedala primátorka nasledovne. „Parkovanie je jeden z mála problémov, ktorý nás spája s hlavným mestom Bratislava, keďže ani tam nemajú ľudia kde parkovať. No buďme k sebe úprimní, koľkí z nás majú garáže a parkujú svoje autá pred blokom? Ak by každý z nás premiestnil svoje auto do garáže, v meste by sa mohla uvoľniť aj tretina parkovacích miest. Ten problém vznikol aj preto, lebo normy v minulosti na povoľovanie bytových domov boli úplne iné. Niekedy to bolo jedno auto na dva byty, dnes je to presne naopak. Každý byt má dve autá a automaticky vzniká pretlak. Neviem, či by sme boli za to, aby sa teraz všetky trávnaté plochy v meste premenili na parkoviská. A čo sa týka parkovania na Ulici Ľudovíta Štúra, máme v pláne sa do toho pustiť v budúcom roku, takže situácia s parkovaním by sa tam mala zlepšiť.“ Ďalším diskutujúcim bol Jozef Lutaš, ktorého zaujímali zmeny na mestskom úrade. „Kritizovali ste vedenie mesta počas štyroch rokov, a keď ste išli kandidovať na primátorku mesta, hovorili ste, že budú zmeny na mestskom úrade, v technických službách a v iných inštitúciách. Môžete povedať, aké zmeny nastali?“ pýtal sa Lutaš. „Ďakujem sa túto otázku. Osem rokov som bola poslankyňa a kritizovala som veci, ktoré som nepovažovala za správne. Myslím, že aj mnohí z vás ocenili, že bola tá kritika, aspoň som sa snažila, aby bola konštruktívna a aby vychádzala z nejakých reálnych podkladov. Čo sa týka zmien na mestskom úrade, hneď prvý krok, ktorý sme urobili, bolo vypísanie výberových konaní na vedúcich odborov, kde sa nikto neprihlásil. Tým chcem povedať to, že tí ľudia, ktorí kritizujú, vedia, čo by sa malo robiť, ale keby mali na seba prevziať zodpovednosť, tak sa do toho výberového konania neprihlásia. Preto majú títo vedúci odborov môj obdiv. Lebo to nie je žiadna sranda postaviť sa aj pred mestské zastupiteľstvo, obhájiť svoj názor, vypracovať nejakú stratégiu. Zvykáme si na seba. Rok je ešte krátka doba, vzťahy sa budujú a musíme si zvykať na ten štýl práce. Takže keď ste čakali, že celý úrad vyhodím a dám tam nových ľudí, toto by som ani neurobila. Pretože si myslím, že gro zamestnancov mestského úradu si svoju prácu robí veľmi dobre,“ povedala Ivančová. Značná časť diskusie sa niesla na tému odpad a jeho separácia, vývoz či veľkokapacitné kontajnery. Od nástupu Ivančovej sa mesto Svidník začalo viac angažovať v ekologických aktivitách a separovaní odpadu. Túto tému označila primátorka za svoju „srdcovku“. Diskutujúcu z Ulice generála Svobodu zase trápil neporiadok okolo kontajnerov. „Každý večer okolo deviatej, desiatej sú kontajnery vyhádzané, pretože sa v nich prehrabujú Rómovia. Veci sú potom porozhadzované aj po detskom ihrisku, na ktorom sa hrajú malé deti. A takisto ma trápi, že ten potôčik, ktorý sa nachádza pri archíve, nie je vyčistený. Bolo by ho dobré aspoň dvakrát do roka vyčistiť, aby nedopadol tak, ako ten kanál na Festivalovej.“ Na výzvy tejto občianky reagovala primátorka kladne. „Vyčistenie potôčika vieme postrážiť, avšak čo sa týka tých kontajnerov, najlepšie by bolo, ak by sa páchateľov podarilo prichytiť priamo pri čine. Preto, ak také niečo uvidíte, je najlepšie to nafotiť,“ povedala Ivančová. Podnetov počas vyše dvojhodinovej diskusie bolo skutočne veľa, na niektoré z nich (napríklad ošarpaný vzhľad budov v meste, ktoré majú súkromných majiteľov, či zmena názvu ukrajinského múzea na rusínske) však mesto Svidník nemá dosah. Celkové dojmy zo stretnutia primátorky s občanmi boli pozitívne a dúfame, že sa z tejto ambície stane každoročná tradícia.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.