Bezpečne na ceste

Aj ty si účastníkom cestnej premávky a aj pre teba platia všetky nasledovné pravidlá:

 

•         chodci sú povinní používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo,

•         kde nie je chodník, musíš ísť čo najbližšie pri ľavom okraji cesty,

•         po chodníku alebo pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci,

•         na chodníku sa môžeš viezť na kolobežke, kolieskových korčuliach alebo lyžiach, ale nesmieš ohroziť ostatných chodcov,

•         po chodníku môžeš tlačiť kočík, vozík, bicykel, ťahať sane alebo viesť psa,

•         ak je v blízkosti križovatky priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, môžeš cez cestu prejsť len na týchto miestach,

•         mimo priechodu pre chodcov môžeš cez cestu prechádzať len rovno, najkratším smerom,

•         na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,

•         na ceste sa nesmieš bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať,

•         pred vstupom na cestu alebo priechod pre chodcov, kde nie je semafor, pozri sa vľavo, vpravo a ak žiadne auto nejde alebo je ďaleko, môžeš prejsť, ešte aj počas prechádzania dávaj pozor, či nejde auto,

•         nesmieš prekonávať zábradlie ani iné zábrany, ktoré oddeľujú chodník od cesty,

•         ak si na priechode pre chodcov a zrazu zasvieti červené svetlo na semafore, urýchlene prejdi na druhú stranu, nikdy nezmätkuj a nevracaj sa späť,

•         nesmieš vstupovať na cestu, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy (policajti, hasiči, sanitka),

•         za zníženej viditeľnosti (hustý dážď, sneženie, hmla), ak ideš po krajnici alebo po okraji vozovky musíš mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky.

 

 

Prechádzaj bezpečne

 

Cez vozovku prejdeš bezpečne, len ak budeš dodržiavať nasledovné pravidlá a povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke..:

 

•         pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,

•         na priechode pre chodcov sa chodí vpravo,

•         chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách,

•         chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,

•         pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva,

•         chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy,

•         mimo prechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os,

•         chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Chodci pamätajte:

•         za daždivého počasia sa brzdná dráha vozidla zväčšuje,

•         vodič nedokáže ihneď zastaviť svoje vozidlo,

•         za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.