Ako je to s obedmi zdarma?

Mesto Svidník požiadalo ÚPSVaR o poskytnutie dotácie na bezplatné stravovanie, táto dotácia bola mestu poskytnutá v plnej výške 1,20,- eur na každého žiaka základnej školy a žiaka v predškolskom ročníku MŠ. Túto dotáciu školy využívajú od 1. 9. 2019 na zlepšenie školského stravovania – využívajú celú jej výšku. Slúži na obohatenie stravy a zlepšenie podmienok pre žiakov - stravníkov.

"Mesto Svidník urobilo všetky kroky aby prechod na bezplatné stravovanie bol plynulý a  aby sme sa vyhli problémom, ktoré nastali v mnohých samosprávach na Slovensku – zaviedli sme čipový systém, pretože len žiak, ktorý je prítomný na vyučovaní má nárok na bezplatný obed", vysvetľuje primátorka Marcela Ivančová.

Proces tvorby VZN  má svoje pravidlá – procesné aj časové. Žiadna zo základných ani materských škôl nepožadovala navýšenie finančných pásiem na stravovanie. Táto téma bola prerokovaná na zasadnutiach rád škôl ani na jednom zasadnutí takáto pripomienka nepadla. Rada školy je zložená zo zástupcov zamestnancov škôl, rodičov a mesta – teda poslancov a zamestnancov MsÚ. Práve rada školy by mala byť orgánom, ktorý reflektuje aj problémy stravovania.

Školské stravovanie podlieha veľmi prísnym normám a kontrole – predmetný zákon je v platnosti od 1. 1. 2019. Po šiestich rokoch sme  na žiadosť škols kých zariadení 29. 2.  2019  zmenili VZN,  školy dovtedy varili obedy za 0,8,- eur po zmene VZN to bolo za  1,01,- eur,  dnes je výška  dotácie 1,20,- eur.

Školy v meste Svidník využívajú celú dotáciu do výšky 1,20,- eur na zlepšenie podmienok a skvalitnenie stravy pre našich žiakov. 

 

Kristína Tchirová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.