Prezentácia knihy Júliusa Paňka Vrece plné pravdy

V Centre ukrajinskej kultúry v Prešove sa 14. novembra 2019 uskutočnila prezentácia doposiaľ poslednej knihy Júliusa Paňka Vrece plné pravdy, rodáka z Dlhone pri Svidníku. Podujatia sa zúčastnili vo veľkom počte kritici a milovníci literatúry, čo svedčí o tom, že kniha vyvolala veľký záujem medzi čitateľmi a navyše literárno-umelecký časopis Dukľa uverejnil dve recenzie autorov Michala Romana z Prešova a Vitalija Macka z Ukrajiny. Kniha vyšla vlani v Užhorode a vyvolala na Ukrajine patričnú odozvu. 

Po privítaní prítomných predsedom Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku Ivanom Jackaninom zaznela ukážka novely, ktorú prečítala  recitátorka pani Evelina Hvaťová z Rešova. Novelu ohodnotil netradične, ale o to účinnejšie Kurimčan Doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc. Ocenil umelecké majstrovstvo a novátorstvo diela, považuje ho za obohatenie našej literatúry. Novela svojou pozíciou, umeleckými prostriedkami a štýlom sa vymyká z  rámca iných diel, ktoré doposiaľ boli napísané o ľuďoch pod Duklou v období 2. svetovej vojny a po nej. Poukázal aj na iné prednosti tohto diela. Je toho názoru, že novela sa rovná tomu, čo napísala o tomto kraji a jeho obyvateľoch Eva Byssová.

Jeden z mnohých diskutujúcich, Jozef Šelepec, tiež rodák od Svidníka (Ladomírová) pozitívne ocenil dielo. Zdôraznil, že autor výstižne zobrazil jednotlivé postavy diela, tamojších ľudí, ako aj tých, ktorí prichádzajú do dedín pod Duklou hľadať artefakty vojny, zabúdajúc často na vojnové obete, ktoré  priniesli bojujúci vojaci a obyvatelia tohto kraja.

Prezentácia knihy a uverejnené recenzie presvedčili o tom, že novela  je skutočne umeleckým úspechom autora, že kniha si zaslúži, aby si ju čitatelia prečítali, lebo skutočne prináša veľa faktov a spomienok, vyvoláva pozitívne emócie a zároveň vyvoláva rôzne úvahy, duchovne  obohacuje čitateľa.

 

 „Nove žyťťa“, Prešov, 2019, č. 23, s. 2. (krátené)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.