VIANOCE A ICH POSOLSTVO POSTREDNÍCTVOM KŇAZOV Z RÔZNYCH CIRKVÍ

Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku. Všetci sme k sebe milší, ohľaduplnejší a láskavejší. Podľa rímskokatolíckeho kňaza Miloša Jalčáka sú Vianoce nádejou pre ľudstvo. Gréckokatolícky kňaz Radovan Kuziak zasa hovorí, že sú to sviatky rodiny. No a pravoslávny duchovný Ján Sovič zdôrazňuje, že posolstvom Vianoc sú radosť, pokoj a láska, ktoré nám prináša Kristus.

 

RÍMSKOKATOLÍCKY KŇAZ
Čo je posolstvo Vianoc?
 
​Už v prvej knihe Biblie, v knihe Genezis, po prvom hriechu Adama a Evy Boh sľubuje príchod Mesiáša – svojho Syna, aby dal všetko na správnu mieru – do poriadku. Po prvom hriechu sa ľudia odklonili od Boha, ale Boh sa im nikdy neotočil chrbtom, bol k nim stále férový. Preto narodenie Ježiša Krista, ktoré slávime na Vianoce, je novou nádejou pre ľudstvo, že môže žiť blízko Boha, skrze Ježišovu čistú obetu na kríži Nebeskému Otcovi. Ani celé ľudstvo by nedokázalo priniesť takú čistú obetu, lebo je hriešne. Každý z nás je hriešny. Ježiš to urobil za nás. Preto si máme vážiť prítomnosť Boha medzi nami v ľudskej podobe a jeho obetu ako zmierenie sa s Bohom. Na nás je, či sa chceme obrátiť k Bohu tvárou v tvár, srdcom k jeho srdcu. Veď z jeho rúk sme vyšli, jemu patríme a k nemu smerujeme, keď v neho veríme a konáme, čo je mu milé. Posolstvo Vianoc je, keď ho máme v srdci každý deň. Keď milujem človeka, nosím ho vo svojom srdci, myslím na neho, venujem mu čas, rozprávam sa s ním. Toto chce od nás Boh. Z jeho strany je istota, že nás miluje. Urobme to aj my podobne. Vtedy budú každý deň Vianoce, nie len raz v roku.
 
Ako by sme ich mali prežívať?
​Tak ako svätá rodina. Aj Mária, aj Jozef žili pre Ježiša. Aj v rodine, kde je prítomnosť Boha, sa nachádza láska, pokoj, zmierenie, odpúšťanie, radosť. Tieto duchovné dary sú viac ako tie materiálne či plný stôl. O to sa snažme v našich rodinách, školách, na pracoviskách, ale aj medzi susedmi v bytovkách či rodinných domoch.
Bohom požehnané, láskyplné, pokojné Vianoce vám prajú rímskokatolícki kňazi z farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
​PaedDr. Mgr. Miloš Jalčák, kaplán
 
GRÉCKOKATOLÍCKY KŇAZ
Aký je podľa Vás význam vianočných sviatkov pre súčasného človeka?
Sviatky Božieho narodenia by nám mali dovoliť zastaviť sa a počúvať narodené Božie Slovo! Sú o novom začiatku pre každého. Boh sa rodí do našej situácie a tam, odkiaľ by sme my najradšej utiekli, tam on prichádza. Ľudské srdce je často chladné a pusté ako tá jaskyňa, v ktorej začal Spasiteľ sveta svoju púť. Sviatky sú o nádeji, ktorá sa má dostať ku každému človeku cez Božie slovo, rodinu i Cirkev.
Ako by sme mali prežívať tieto sviatky?
Sú to sviatky rodiny. Teda, nebyť sám. Nik nie je povolaný, aby sám prechádzal životom. Meno narodeného Krista je Emmanuel - Boh s nami. Toto by sme mali zakúsiť v našich rodinách, vzťahoch. Je to čas byť darom jeden pre druhého. Zažiť spoločenstvo v rodine, Cirkvi a to na 100 %. Nebyť sám pre seba.
Mgr. Radovan Kuzmiak, farár
 
PRAVOSLÁVNY KŇAZ
Aké je posolstvo Vianoc?
Posolstvo Vianoc sú radosť, pokoj a láska, ktoré nám prináša Kristus. Je to veľký dar, ktorý nám prináša samotné nebo, Nebeský otec vo svojom synovi. Pretože Boh tak miloval svet, že nám dal svojho Syna, aby nik, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. Toto je ten duchovný rozmer. Žiaľ, tento rozmer sa v tejto dobe vytráca a význam Vianoc u mnohých spočíva v akejsi unáhlenosti, ktorú nám ponúka dnešná doba. Zvlášť mladí ľudia, ktorí viac-menej Vianoce vnímajú v konzumnom slova zmysle. A to je veľmi zlé. Keď sa vytratí duchovný rozmer, toto sa stane formálnym stereotypom prežívania tejto histórie. Tu nejde len o históriu, ale aj o aktuálnosť, lebo pokiaľ sa nám vytratí Betlehem a Kristus, tak to bude veľmi ochudobnené. Vidíme, že táto doba je poznačená týmto fenoménom. Jasným posolstvom Vianoc sú pokoj, radosť, láska. Vianoce sú magnetom, ktorý priťahuje rodiny k sebe, ktoré aspoň raz ročne prídu k sebe, aby prežívali túto radosť, ktorá je veľmi konkrétna. V našej cirkvi sa pozdravujeme Christos raždajetsja- Kristus sa narodil. Ale on sa rodí stále v každom srdci, ktoré ho prijíma ako Božského Spasiteľa a v srdci, ktoré v neho verí.
Ako by sme mali tieto sviatky tráviť?
Vianoce by sme mali prežiť vo viere, modlitbe, v chráme. Ľudia si myslia, že sa počas týchto sviatkov budú len prejedať, ale z Vianoc sa nesmie vytratiť duchovný rozmer.
Mgr. Ján Sovič
 
 
AKO SVIATKUJÚ ZNÁMI SVIDNÍČANIA?
 
Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov sme sa známych Svidníčanov opýtali, čo pre nich znamenajú Vianoce a aké vianočné zvyky a tradície v rodine dodržiavajú.
Tomáš Michal Babják – rusínsky redaktor RTVS
Aj pre mňa sú Vianoce niečím výnimočným, lebo na svet prichádza maličký Isusko, naša spása a nadej na večný život. To je to najhlavnejšie a najkrajšie. V tom tichu po štedrovečernej večeri sa vždy aj s manželkou utiahneme do svidníckeho Monastiera na privítanie Isuska spevom v podobe kolied a modlitbou Povečeria. V ňom sa spieva všetko o tom, kde a kedy náš Spasiteľ prišiel na svet. Privítanie malého dieťatka v jasličkách je pre mňa už mnohé roky to hlavné čaro Vianoc. Samozrejme, že popri rodine to bude aj koledovanie tam, kde ľudia nebudú môcť sedieť v kruhu svojich najbližších a cítiť teplo rodinnej pohody. Teda aj spevom chcem priniesť radosť a potešenie, aby sa nik necítil sám a opustený. Myslím si, že toto je to čaro Vianoc, nie len dostavať, ale aj druhým rozdávať, obetovať sa, vyčariť im nielen úsmev na tvári, ale aj pocit šťastia a radosti. Aby vedeli, že v tento čas pokoja a lásky nie sú sami.
Martin „Matyk“ Gibej – líder kapely Piňazi De?
Vianoce mám najradšej hlavne kvôli tomu, že sa všetci spolu zídeme v kruhu rodiny, keďže v dnešnej uponáhľanej dobe nám nie vždy je umožnené tráviť chvíle s rodinou. Myslím si, že človek si počas týchto dní oddýchne a nabije sa pozitívnou energiou. Čo sa týka štedrovečernej večere, tak na našom stole nesmú chýbať tradičné vianočné jedlá ako oplátky, kapustnica, mačanka, ryba či bobaľky. Samozrejme sa obdarujeme aj darčekmi, ale ako som už spomínal, najväčším darom pre mňa je to, že sa celá rodina spolu stretneme a spoločne trávime čas pri debatách či starých dobrých vianočných filmových klasikách.
 
Čo bude pre Vás najkrajším vianočným darčekom?
 
Oxana Chavková
Môj najkrajší tohtoročný darček bude presne taký istý ako každý rok. Šťastie, zdravie, láska, pohoda, radosť a úsmev na tvári mojej rodiny a mojich blízkych. Pokoj a mier všetkým ľuďom na svete, aby utíchli všetky nezmyselné a krvavé konflikty na zemi, terorizmus. Všetko ostatné máme.
Mária Ladišová
Najkrajším darčekom pre mňa bude prírastok do rodiny. Teším sa veľmi na vnučku. Obrovským darom bude jej zdravie a zdravie mojej celej rodiny.
Miloš Grega
Najkrajším darčekom bude zdravie mojej rodiny.
Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.