OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC

Mesto Svidník oslávi na začiatku roka 19. januára 2020 už 75 rokov od oslobodenia Svidníka. Porážka fašizmu bola významným medzníkom, ktorý si chceme pripomenúť aj seriálom o vojenských osobnostiach, po ktorých sú pomenované naše ulice. Tento týždeň si dočítate v našom 7-týždňovom seriály partizánovi Michalovi Kmiťovi.

Michal Kmiť sa na rodil 16. októbra 1919 v Dobroslave. Pochádzal z 11-člennej roľníckej rodiny. Už v mladosti medzi rovesníkmi vynikal veľkou odvahou. V marci 1942 nastúpil na základnú vojenskú službu do Zvolena, kde sa presadzoval aj prirodzenou zručnosťou. Po určitom čase sa dostal na dovolenku a rodičom už vtedy hovoril, že hoci by mal ísť bojovať na východný front, do takejto vojny sa nezapojí. So slovenskou armádou odišiel na východný front, ale 2. novembra 1942 prešiel k sovietskym partizánom. Odvtedy sa listy posielané domov vracali naspäť s poznámkou – „zradil slovenskú krv“. V dome jeho rodičov v Dobroslave vykonali žandári niekoľko denných i nočných domových prehliadok. Skoro dva roky bojoval v žitomírskej partizánskej divízii menom „Ščors.“ 

Na spoločné boje s Michalom Kmiťom si sovietsky partizán Bondarčuk zaspomínal v článku novín Práca z 25. 2. 1960. Citujeme: „Raz sa stalo, že sme zamínovali trať, po ktorej mal prejsť vojenský transport takým spôsobom, že sa už prakticky odmínovať nedala. Potom sme sa však dozvedeli, že najprv pôjde vlak s našou mládežou na práce do Nemecka. Čo robiť? Boli sme bezradní. Michal sa vydal k trati. V spínači pri náloži s nechtom vytiahol tenučký drôtik bez toho, aby pritom spôsobil výbuch. Bolo to nebezpečné a nádej, že sa to podarí, bola sotva 1:100.“ Za tento hrdinský čin mu bol udelený sovietsky Rad Červenej hviezdy.

Po skončení vojny sa na oslobodenom území pod Duklou stal príslušníkom národnej bezpečnosti. Pomáhal civilnému obyvateľstvu pri odstraňovaní mín z polí a príbytkov. Dňa  29. marca 1945 Michal Kmiť so spolubojovníkom Papajlom tragicky zahynul pred budovou terajšieho Múzea ukrajinskej kultúry. Pri odstraňovaní bomby došlo k jej výbuchu a dva mladé životy vyhasli. Jeho pozostatky sú pochované na cintoríne vo Svidníku, kde má skromný pomník. Jedná z ulíc mesta je pomenovaná jeho menom. Sovietska vláda mu udelila vyznamenanie „Za odvahu“ a partizánsku medailu Vlasteneckej vojny I. stupňa. Bol aj nositeľom sovietskeho odznaku „Otličnyj saper“. Československá vláda mu udelila odznak Československý partizán.

Ul. part. Kmiťa je pomenovaná podľa partizána Michala Kmiťa od júla 1974.

 

Zdroj: J. Rodák: Pozabudnutí hrdinovia (vojnové a povojnové príbehy)

 

 

 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.