OSOBNOSTI NAŠICH ULÍC

Tento rok sa naše mesto nesie aj v znamení 665. výročia prvej písomnej zmienky o Svidníku. Pri tejto príležitosti pokračujeme v seriáli o osobnostiach nášho mesta. Tento týždeň Vám priblížime osobu učiteľa Ivana Polyvku.

Ivan Polyvka (1866-1930) bol pedagóg, folklorista, kultúrno-osvetový činiteľ a literát. Narodil sa v obci Breznička, detstvo prežil a základnú školu navštevoval vo Veľkých Bukovciach, teraz Bukovce. Pochádzal z učiteľskej rodiny, mal 10 súrodencov. Po štúdiách v Mariapésci, v Prešove a Užhorode od roku 1884 pôsobil ako učiteľ v Sedliskách.

V rokoch 1887-1919, teda 32 rokov, žil a pôsobil vo Svidníku. Tu sa zaslúžil o rozvoj ľudového školstva,  kultúry a divadelníctva. Veľa času venoval najmú mládeži. Vo Svidníku založil Spolok mládeže, a pri ňom zriadil čitáreň, kde sa schádzala mládež a organizovali sa kultúrno-spoločenské podujatia. Udržiaval veľmi priateľský vzťah s A. Pavlovičom, spolupracoval s ním napr. pri založení Spotrebného družstevníctva vo Svidníku. Bol prvým vydavateľom jeho literárnej pozostalosti a vďaka nemu sa doteraz zachovala Pavlovičova rukopisná tvorba. V roku 1919 pôsobil ako inšpektor rusínsko-ukrajinských škôl v bývalej Užhorodskej župe. Bol autorom školských učebníc pre podkarpatské základné ľudové školy. Mnoho článkov a statí uverejňoval v časopisoch Nauka, Russkaja zemľa, Škola, Narodnaja škola. Bol zakladateľom edície Narodnaja biblioteka a zberateľom ľudových rozprávok, legiend a piesní. Zomrel 3. 10. 1930. Je pochovaný v Bukovciach, kde má postavený pomník.

Jedna z ulíc v meste Svidník je pomenovaná jeho menom od roku 1965, predtým sa táto ulica medzi občanmi pomenovávala ako „Pod Hirku II.“

Zdroj: Mičáková N., Prechádzky ulicami môjho rodného mesta, Podduklianska knižnica vo Svidníku

 

-MsÚ-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.