Obec Ladomírová sa začala finančne stabilizovať

Nechýba tu ani kamerový systém, ktorý vyriešil prípady ničenia obecného majetku

V 15. storočí bola táto obec najvýchodnejšou a najsevernejšou dedinou v doline Ladomirky, Šarišskej župy. Až do začiatku druhej svetovej vojny boli v obci len zrubové domy s maštaľou a šopou pod spoločnou vysokou valbovou slamennou strechou. V Ladomírovej v súčasnosti žije 1047 občanov a obec v posledných rokoch prechádza negatívnou finančnou situáciou. Napriek tomu sa aj pod vedením starostu, Vladislava Cupera, podarilo dedinku finančne stabilizovať.

Cez Ladomírovú viedla obchodná cesta

Prvá písomná zmienka o obci Ladomírová pochádza z roku 1414. Vtedy to bola iba osada, ktorá sa volala Ladamerwagasa. Starosta obce, V.Cuper nám prezradil, že dedinka bola založená v časoch valašskej kolonizácie na základe zákupného práva z roku 1427.  Viedla cez ňu obchodná cesta z Potisia do Poľska. „Pred rokom 1458 sa už v Ladomírovej vyberali kráľovské mýta na mýtnej stanici na novom obchodno – vojenskom prechode do Poľska ceez Dukliansky priesmyk.“

Obec je síce zadĺžená, no postupne sa finančne stabilizuje

Obec v posledných rokoch prechádza negatívnou finančnou situáciou. Jej dlh predstavuje sumu 675 tisíc eur a dedina mesačne vynakladá na jeho splácanie desaťtisíc eur. „Aj napriek tejto nepriazni sa nám za posledné štyri roky podarilo Ladomírovú finančne stabilizovať a prilákať k nám rôzne podnikateľské a nepodnikateľské organizácie. Tie pomáhajú nie len obec zveľadovať, ale aj pomáhať ľuďom, ktorí v nej žijú. Ide napríklad o neziskovú organizáciu HKK SK, ktorá zriadila v priestoroch obecného úradu Komunitné centrum, ďalšia nezisková organizácia EURO-DONO vybudovala v obci Denný stacionár pre seniorov. V priestoroch obecného úradu zriadila nezisková organizácia Dukla Destination infocentrum a to hlavne pre turistov, ktorí navštevujú v našej obci predovšetkým Drevený chrám sv.Michala archanjela. Ten je nie len národnou kultúrnou pamiatkou, ale je zapísaný aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO na základe výnimočnej celosvetovej hodnoty,“ priblížil starosta. V Ladomírovej dlhodobo absentovalo aj zariadenie na poskytovanie občerstvenia. Po dohode s firmou ESKLASE s.r.o., bola z bývalých priestorov potravín otvorená Kaviareň Ladomírová.

Kamerový systém vyriešil prípady ničenia obecného majetku

Vedenie obce nezaháľalo ani v uplynulom roku. Svedčí o tom fakt, že sa im podarilo ukončiť rekonštrukciu kultúrneho domu a priľahlých priestorov (znížil sa strop, inštalovalo sa ústredné kúrenie, zariadila sa rekonštruovaná kuchyňa a podobne). „Podarilo sa nám čiastočne oplotiť cintorín a za pomoci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.sa dokončuje v obci aj kanalizácia. Rozšírili sme aj kamerový systém, ktorý má v súčasnosti 12 kamier a ktorý je veľkým pomocníkom pri odhaľovaní rôznych priestupkov, ale aj trestnej činnosti. Už tento rok prostredníctvom neho boli vyriešené dva prípady ničenia obecného majetku.“

 

Starosta má mnoho plánov do budúcna

Starosta obce má plány aj do budúcna. Jedným z nich je vybudovanie nových toaliet na obecnom úrade, ktoré chýbajú hlavne pri konaní rôznych kultúrnych podujatí. „Zameriame sa taktiež na celkové dokončenie kanalizácie, ale aj oplotenia cintorína. Pre deti plánujeme zriadiť ihrisko na floorbal, cyklo park, detské ihrisko pre ZŠ a MŠ, oddychový park pre občanov, rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, ale aj miestnych komunikácií a tiež rozšíriť služby v rámci cestovného ruchu,“ dodal.

Romfest nesmie v Ladomírovej chýbať

Veľkým prínosom pre obec je aj rekonštruovaná sála kultúrneho domu. Tento rok sa v nej dokonca konal Rómsky ples a pred pár týždňami súťaž v pečení koláčov. „V marci sme mali naplánovanú akciu o najkrajšiu veľkonočnú výzdobu, ale kvôli epidémii, ktorá sa šíri, ju budeme musieť preložiť. Na konci apríla vlastníci pozemkov budú realizovať zabíjačkové hody. V máji Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomírová organizuje majáles, v júni chceme osláviť Deň detí a o mesiac neskôr organizovať športový deň pre deti a dospelých,“ zhrnul V. Cuper. V závere dodáme, že v Ladomírovej sa každoročne koná kultúrna akcia „Romfest“ na podporu kultúry národnostných menšín. V októbri zas Mesiac úcty k starším a na konci roka nesmie chýbať Silvester.

Starosta obce verí, že spoločnými silami a za pomoci všetkých občanov sa im podarí zorganizovať väčšinu aktivít, ktoré sú jedným zo základných predpokladov rozvoja dediny a spokojnosti občanov žijúcich v nej. „Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí sa v minulosti podieľali a v súčasnosti podieľajú na jej oživení a rozvoji,“ uzavrel.

-pk-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.