AKÝ PRÍSPEVOK DOSTANÚ MATERSKÉ ŠKOLY ČI ŠKOLSKÉ ZARIADENIA VO SVIDNÍKU?

Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva vo Svidníku sa rokovalo aj o výškach dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Svidník, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba.  Toto všeobecne záväzné nariadené bolo svidníckym mestským zastupiteľstvom schválené potrebnou väčšinou hlasov tak, ako vidíte v tabuľkách.

-pk-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.