Aká bola situácia v poslednom vyučovacom týždni na svidníckych školách?

Pre zamedzenie šírenia koronavírusu budú musieť ostať zatvorené mnohé prevádzky až do odvolania. Svoje brány však museli oficiálne od pondelka zatvoriť aj materské, základné či stredné školy v celej Slovenskej republike. V rámci toho sme zisťovali, ako prebiehal edukačný proces vo svidníckych školách počas minulého týždňa a ako sa im podarilo zaviesť opatrenia, ktoré dostali nariadené.

Na niektorých stredných školách museli zmeniť miesto výkonu praxe

V čase, keď ešte nebolo oficiálne nariadené celoplošné zatváranie škôl, nám zo Strednej priemyselnej školy vo Svidníku prezradili, že vyučovací proces bude prebiehať naďalej a že čakajú, ako sa celá situácia vyvinie aj kvôli blížiacim sa písomným maturitným skúškam. Dodržiavali tu všetky opatrenia, ktoré dostali od zriaďovateľa. V Strednej zdravotníckej škole milosrdného samaritána vo Svidníku minulý týždeň taktiež prebiehala výučba, no zmena nastala v praxi. „Je odporúčanie, aby neprebiehala klinická prax v nemocnici, ale v školských  laborátornych podmienkach, čiže prax prebieha v škole. Čo sa týka opatrení, tak každý deň začíname poučením podľa usmernení, ktoré prichádzajú od zriaďovateľa či z košickej arcidiecézy alebo priamo od ministerstva školstva,“ priblížila riaditeľka Ingrid Ilčiskková. Vyučovací proces v Spojenej škole vo Svidníku prebiehal počas minulého týždňa taktiež v riadnom režime s tým, že došlo k zrušeniu krúžkovej činnosti. V rámci tejto školy je aj Hotelová akadémia. Jej študenti nevykonávali prax na zmluvných prevádzkach, ale mali náhradný rozvrh v škole. V Spojenej škole sa snažili úplne zamedziť návšteve verejnosti a tiež obmedziť pohyb rodičov. Prijali tiež zvýšené hygienické opatrenia. Na triednickych hodinách zdôrazňovali základné zásady pri bezpečnosti.  Ján Rodák je riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku. Prezradil nám, že počas posledného vyučovacieho týždňa ich chýbalo niekoľko žiakov najmä z dôvodu, že počas jarných prádznin boli v zahraničí a tak im vedenie školy odporúčilo ostať doma. „Samozrejme, dodržiavame opatrenia, ktoré nám boli nariadené. Dokonca sme vymenili aj niektoré koše, pretože nie všetky boli zatváracie. Dezinfikovať sme začali už skôr, nie však kvôli koronavírusu, ale kvôli chrípke. Zrušili sme aj rodičovské združenia či rady školy,“ prezradil. V Strednej odbornej škole polytechnickej a služieb arm.gen. L. Svobodu taktiež rešpektovali všetky nariadenia, ktoré dostali.

Základné školy zvýšili hygienické opatrenia

Zisťovali sme situáciu aj vo svidníckych základných školách. V Základnej škole Komenského vo Svidníku dodržiavali všetky opatrenia, ktoré boli vydané na krízovom štábe u zriaďovateľa. Opatrenia poctivo dodržiavali aj v Základnej škole na ul.8.mája či v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja.  Marián Vitko, riaditeľ ZŠ Karpatská vo Svidníku nám prezradil, že na základe nariadení, ktoré dostali, zvýšili hygienickú starostlivosť na škole. „Zrušili sme aj krúžkovú činnosť. Na dezinfekciu sme nezabudli ani v kuchyni, či v jedálni.  Kuchárky vydávajú stravu v jednorázových rukaviciach. Deti upozorňujeme, aby sa navzájom nedotýkali rukami, aby si zakrývali ústa pri kašlaní, jednorázové vreckovky vyhadzovali do toaliet a nie do košov. Upozornili sme ich tiež na to, aby v prípade nádchy či chrípky ostali doma. Svojmu zriaďovateľovi dvakrát denne hlásime počet neprítomných detí v škole,“ priblížil situáciu. V základnej škole, ktorá patrí pod Spojenú strednú školu vo Svidníku, prebiehal vyučovací proces počas uplynulého týždňa taktiež bez zmeny s dodržiavaním nariadení, ktoré dostali. Nezabudli sme ani na Základnú umeleckú školu, na ktorej monitorovali dochádzku žiakov podľa pokynov Krízového štábu mesta Svidník. Jej riaditeľ, Marcel Prokop, priblížil, že evidujú zvyšujúci počet chýbajúcich žiakov na vyučovaní, čo je pravdepodobne dôsledkom zodpovedného prístupu rodičov k ochrane zdravia ich detí a zavedenia preventívnej izolácie od vonkajšieho prostredia. „Všetky opatrenia nariadené Krízovým štábom týkajúce sa zvýšenej hygieny v škole vzhľadom k epidemiologickej situácii sa nám darí priebežne dodržiavať. Žiaci a učitelia majú naridené a povinnosť si pred vyučovaním umyť ruky, hudobné nástroje sú pravidelne dezinfikované, ako aj kľúčky dverí a spoločné priestory. Nezaznamenali sme účasť žiaka na vyučovaní so zvýšenou telesnou teplotou.“

Vo Svidníku máme tri materské školy a ani tie sa nevyhli prísnym opatreniam. Ľuboslava Binderová, ktorá vedie Materskú školu na ul.8 mája nám prezradila, že počas uplynulého týždňa dôrazne apelovali na rodičov s tým, že ak je to potrebné, nech zvážia 14 – dňovú karanténu. „Minulý pondelok nám nastúpilo 67 detí, zaznamenali sme pokles o tri až štyri deti denne. Nikto však nehlásil prejavy, ktoré by mohli znamenať koronavírus. Ak si rodičia nechali svoje ratolesti doma napríklad jeden deň, išlo skôr o preventívne pozorovanie,“ vysvetlila. V Materskej škole Ľ. Štúra vo Svidníku bol počet detí rovnaký ako počas predchádzajúcich týždňov. Ako sme sa dozvedeli od vedenia, v škôlke sa vykonávala dezinfekcia trikrát denne, kuchárky nosili rúška. Zrušili sa akcie, ktoré boli naplánované, napríklad divadielko, ale aj tie mimoškolské, medzi ktorými bol napríklad Deň otvorených dverí. „Dvakrát denne podávame hlásenie na mestský úrad, trikrát za deň zapisujeme do ranného filtra,“ priblížila Viera Haľková, riaditeľka tejto materskej školy. V Materskej škole na Ul.gen.Svobodu dôsledne zabezpečili opatrenia na predchádzanie epidémie koronavírusu, čo zabezpečovalo aj dezinfekciu priestorov MŠ, oboznámenie rodičov a zamestnancov, dôsledný ranný filter, pri príchode a ich odchode zo škôlky zvýšenú individuálnu komunikáciu medzi rodičmi a učiteľkami v záujme jednotného postupu pri prevencii možného výskytu koronavírusu. „Triedna učiteľka denne meria telesnú teplotu deťom, merajú si ju i zamestnanci bezdotykovými teplomermi. Výchovno – vzdelávací proces sme zamerali na prevenciu pred ochorením. Vedieme k deti k starostlivosti o svoje zdravie, ale aj o zdravie iných, čo zahŕňa správne používanie vreckovky, správanie sa pri kašlaní či kýchaní, nedotýkanie sa očí, nosa či úst neumytými rukami a všímanie si príkaznakov ochorení,“ objasnila riaditeľka Anna Kurečková vo štvrtok pre náš týždenník a dodala, že k danému dňu prítomné deti nevykazovali žiadne známky ochorení. „Chorobnosť detí sledujeme a evidujeme pravidelne počas celého roka. Počet detí zodpovedá bežnému stavu. Momentálne máme hlásené, že dvaja rodičia detí boli v Anglicku a v Nemecku. Po dohode s rodičmi deti nenavštevujú zariadenie. V našej škôlke máme prihlásené deti čínskej národnosti, ktoré boli v Číne pred mesiacom a už vtedy sme písomne riešili ich ďaľšie pôsobenie u nás. Telefonicky sme sa s rodičmi dohodli, že až do odvolania ich potomkovia nenastúpia do škôlky.  Zrušili sme aj naplánované podujatia, ktorým máme vždy neúrekom,“ doplnila na záver.

-pk-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.