OČAMI PRIMÁTORKY MESTA MARCELY IVANČOVEJ: Výpadok financií kvôli korone zvládneme!

Na 11.zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, kde sme rokovali za prísnych opatrení, sme prerokovali dôležité body, vyberám zatiaľ tie, ktoré sa týkajú finančnej kondície mesta Svidník

- z minulého roka presúvame do rezervného fondu vyše 109 tis. EUR, ktoré máme ušetrené vďaka opatreniam, ktoré sme urobili počas celého roka a budeme môcť trochu ľahšie “dýchať” v roku 2020.

- o vyše 200 tis. EUR sme znížili výdavky v rozpočte

- výpadok daní podľa aktuálnej prognózy bude 430 tis. EUR, na to aby sme ho dorovnali použijeme, úplne legálne a hospodárne, dočasnú výpomoc z fondu drevín, ktorú budeme postupne, bez navýšenia splácať

- poslanci sa na návrh klubu poslancov "Pre Svidník" vzdali poslaneckých odmien - v rozpočte to znamená cca 25 tis. EUR - sú v tom zahrnuté odmeny poslancov aj odmena viceprimátora M.Goriščáka, tento krok chcem osobitne oceniť a poďakovať za prejavenú iniciatívu 👍

- záverečný účet mesta za rok 2019 konštatuje, že to bol ÚSPEŠNÝ ROK 🍀

Urobím všetko preto, aby bol taký aj rok 2020 (Marcela Ivančová, primátorka mesta Svidník)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.