VOJENSKÝ CINTORÍN ZREJME DOSTANE NOVÉ OPLOTENIE

Vedenie mesta Svidník hľadá peniaze kde sa len dá. Jednou z možností sú aj peniaze z externých zdrojov, z projektov. Aké projekty radnica pripravila a podala?

Informatívna správa o stave podaných projektov bola jedným z bodov na zastupiteľstve, ktorá sa konalo 20.mája 2020. Túto správu predniesla primátorka Marcela Ivančová. V úvode objasnila, že práve v tejto dobe, kedy nebude peňazí nazvyš a viaceré investičné akcie budú podmienené tým, že mesto bude úspešné v uchádzaní sa o externé zdroje, bude Svidník odkázaný na úspech práve v týchto projektoch.

Mesto Svidník sa zapojilo do  zaujímavých projektov

Je niekoľko projektov, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva alebo envirotémy. „A to je to, o čom sme hovorili a pán poslanec Olejár namietal, že nerobíme nič, čo sa týka odpadového hospodárstva. Nie je to pravda. To, že sme ľuďom nezabezpečili kompostéry, je veľmi ľahko dokázateľná vec. Projekty na spomínané kompostéry sme podávali ešte v októbri, doposiaľ však tento proces nie je ukončený, takže čakáme na ukončenie, vyhodnotenie. A okrem toho máme ďalšie dva projekty, ktoré sme považovali za prioritné hlavne z toho hľadiska, že musíme reagovať na legislatívne zmeny, ktoré sú,“ priblížila a dodala, že od 1.januára 2021 budú mať mestá povinnosť zbierať biologický odpad a že mesto Svidník na niečo také nebolo vôbec pripravené. „Sú tam i projekty, ktoré sa týkajú infraštruktúry, pretože mesto Svidník má veľký infraštruktúrny trh a to nehovorím len o tribúne futbalového štadióna, ktorú v dohľadom čase plánujeme rekonštruovať, pretože príspevok nie je naozaj tak veľký, aby sme to mohli urobiť komplexne. Týka sa to aj ihriska pri 3. ZŠ.“

Cyklotrasa medzi Svidníkom a Stropkovom

Primátorka Svidníka považuje za veľmi dôležitý projekt, ktoré mesto podalo spoločne s mestom Stropkov na vytvorenie cyklotrasy Svidník – Stropkov. „Tento projekt spája dve sídla a v prípade realizácie môže slúžiť aj na oďľahčenie dopravy. V tomto štádiu sa uchádzame o príspevok na vypracovanie projektovej dokumentácie, čo je základ k tomu, aby sme mohli byť ďalej úspešní. Tiež z dotácií Prešovského samosprávneho kraja žiadame o príspevok na zastrešenie štadióna. Som naozaj vďačná županovi a poslancom PSK, že bod Dotácie  nestiahli z rozpočtu.“

Obnova vojenských cintorínov

V rámci tohto bodu sa nezabudlo ani na kultúrnu oblasť. Spomínanými projektami sa budú dopĺňať aj také akcie, ako sú Dni mesta. „Pôvodne sme to nemali v pláne, no budeme ich dopĺňať, aby sme šetrili výdavky. Z najnovších projektov ide napríklad o projekt na obnovu vojenských cintorínov, kde sme žiadali napríklad o oplotenie cintorína v Nižnom Svidníku, ktorý je už dlhší čas bez oplotenia, ale taktiež sme nezabudli ani na vojenský cintorín vo Vyšnom Svidníku,“ doplnila primátorka v rámci Informatívnej správy.

-pk-

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.