SVIDNÍK ROZDÁVA 100 000 BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH POHÁROV

Firma Print Cup darovala eko-poháre mestu Svidník v počte 200 tisíc kusov rôznych veľkostí. Mesto si ponechalo 100 tisíc pohárov a druhú polovicu podelili medzi organizácie a združenia v meste.

Bardejovská firma Print Cup vyrába vo Svidníku biologicky rozložiteľný riad – poháre, viečka a slamky. Keďže od začiatku ich pôsobenia s výrobou vo Svidníku bolo mesto nápomocné, a všetko dobre dopadlo, takto sa chceli mestu poďakovať – uviedol konateľ spoločnosti Vladimír Ducár. 17. júna v pondelok začalo odovzdávanie daru, ktorý postupne rozoberali do inštitúcií kvôli veľkému množstvu, čomu sú vo firme veľmi radi, lebo inštitúcie usporadúvajú akcie, na ktorých poháre nájdu využitie. O firme, ktorá sídli v Bardejove, V. Ducár prezradil, že výrobu otvorili vo Svidníku, aby podporili región, kde by si ľudia mohli nájsť prácu. Plánujú pozvoľna v budúcnosti rozšíriť výrobu o ďalší sortiment riadu podľa toho, ako sa bude firme dariť; chceli by v regióne ostať.

Zo slov PR manažérky mesta Svidník Kristíny Tchirovej vyberáme, že cieľom aktivity nie je zásobiť sa na roky, ale naopak využívať ich teraz a tu ... veľké množstvo pohárov by potrebovalo vlastné priestory, ale v sklade nebudú užitočné, lepšie je sa podeliť a spojiť inštitúcie v meste pre dobrú ekologickú myšlienku. Primátorka Marcela Ivančová: „Hlavnou myšlienkou rozdania pohárov je pristúpiť k úplnému vyradeniu používania plastových pohárov na akciách a primäť ľudí, aby buď používali vlastné prinesené poháre, alebo sa nechali občerstvovať do papierových pohárov, ktoré sa rýchlo v prírode rozložia“.

Inšpirácie v škôlke a ďalšie darovania

Medzi prvými obdarovanými zo strany mesta boli svidnícke škôlky. Už v pondelok ich dostali a v utorok rozdelili deťom, ktoré sa hneď pustili do práce na veľkoplošných priestorových výtvoroch; aby v stredu už boli výrobky hotové priblížila zástupkyňa Materskej školy na Ul. 8. mája. Na tvorivé práce dostali prvú várku kazových resp. staršieho dáta pohárov aj materské školy Ľ. Štúra a na Ul. gen. Svobodu. Práce všetkých troch škôlok sú vystavené vo vestibule MsÚ pri kancelárii I. kontaktu, kde si ich môže verejnosť pozrieť. Druhú zásielku použiteľných pohárov použijú škôlky na vlastné účely, napr. na Deň športu - ozrejmuje škola 8. Mája; ale predovšetkým na pitný režim – zhodujú sa sumárne všetky tri materské školy.

Viac ako 2 tisíc "nepoužiteľných" pohárov sa práve recykluje v škôlkach kreatívnou tvorbou. Počas tohto týždňa vyrobili deti s učiteľkami desiatky ozdôb z pol litrových pohárov a zahrali sa rôzny hry. V stredu 17. júna boli za účasti primátorky Marcely Ivančovej a konateľa spoločnosti Print Cup Vladimíra Ducára rozdané tisíce pohárov pre nemocnicu vo Svidníku, Múzeum ukrajinskej kultúry, Vojenské historické múzeum a Centrum voľného času. – uviedla v stredu na mestskej stránke hovorkyňa K. Tchirová. Napr. VHM využije dar na akcie v spolupráci s mestom, ale aj pre vlastnú potrebu, napr. 14. novembra, kedy sa bude konať Noc múzeí a galérií 2020, ktorá bola preložená zo 16. mája kvôli pandemickým opatreniam.

Obdarovanie ďalších organizácií. Školy

17. júna bolo takto ekologicky podporené aj prijatie cyklistov v rámci akcie NA BAJKU ONKODEŤOM, na občerstvovačke sa pilo z EKO POHÁROV od firmy Print Cup, uviedlo mesto na sociálnej sieti. K. Tchirová doplňuje, že v priebehu týždňa sa roznášajú poháre školám, Podduklianskemu osvetovému stredisku a viacerým záujmových združeniam, spolu 50 tisíc pohárov od dvojdecových až po pol litrové. Ďalšie tisíce sa budú distribuovať v najbližších týždňoch. Letné mesiace sú najviac vyťažené aktivitami pod holým nebom a hoci je obdobie po korona kríze menej hektické, všetky organizácie si predsa plánujú aj vonkajšie akcie. V POS počas týždňa ešte dar nedostali, čo sa ale plánuje budúci týždeň. Všetkých 5 základných škôl už dar prebrali. Zhodujú sa na tom, že tento rok už poháre nevyužijú. Avšak budúci školský rok nájdu pestré využitie počas akcií. Počas športových akcií ich využijú na ZŠ Karpatská ale aj ZŠ Komenského, odkiaľ nám poznamenali, že potešia sa každému daru, takýto dar sa nepokazí, takže vydrží a využijú sa na budúci šk. rok. Na aktivity pre rodiny a deti ich chce využiť aj CZŠ sv. Juraja počas Dňa rodiny, ktorý sa tento rok prekladá na september, napr. na čapovanie kofoly; už vlani aj sami obstarali eko-poháre na akcie. Eko-poháre nielen na Deň rodiny ale aj pre volejbalistov môže využiť aj Spojená škola, ktorá naposledy čapovala do plastových pohárov, po ktorých ostal neporiadok. Preto sa eko-poháre určite zídu a keďže sú zelená škola, dvojnásobne ich dar potešil. Ale nazačiatku boli nezvyčajným darom 2 tisíc 4 dcl pohárov v 4 krabiciach až prekvapení – čo stým? - ale ostali potešení, ako nám úsmevne prezradili. Ale poháre môžu využiť aj deťom na čajík – dodáva riaditeľka zo ZŠ Karpatská.

Uzatvárame slovami PR manažérky mesta: „Na začiatku všetkého je však firma Print Cup, ktorej veľmi ďakujeme a veríme, že jej šľachetný čin bude mať za následok reálne zníženie plastového odpadu.“

Zdroj, foto: svidnik.sk a fb Svidník

-mg-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.