PAMÄTNÍK NENARODENÝM DEŤOM A HROB PRE NENARODENÉ DETI

Tento piatok sa na mestskom cintoríne pri dome smútku zavŕši dvojročný projekt slávnostným požehnaním hrobu a odhalením pamätníka nenarodeným deťom. Samotný akt odhalenia je v rukách dôležitých hostí. Účasť prisľúbili osobnosti z NRSR, VÚC i naša primátorka s poslancami. Pozvaní sú mnohí ďalší významní hostia z politického, kultúrneho i duchovného života. Program začína o 15,00 hod. ekumenickou bohoslužbou slova, ktorú budú v dome smútku spolu sláviť všetky tri cirkvi mesta. Po jej skončení sa zúčastnení presunú k pamätníku, kde bude slávnosť pokračovať odhalením pamätníka a požehnaním hrobu. Veríme, že táto pre Svidník výnimočná akcia, pritiahne mnoho ľudí, priateľov života.

Za myšlienkou i realizáciou tohto diela je občianske združenie Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku, ktoré založil pred 23 rokmi vtedajší rímskokatolícky farár Peter Gombita ako inštitúciu na pomoc ľuďom v núdzi, či v ohrození. Uvedené združenie pomáha ľuďom v krízovej situácii poskytnutím ubytovania, sociálnou pomocou a zabezpečením základných životných potrieb. V rodinnom dome na Dlhej ulici prevádzkuje útulok Dom sv. Jozefa, v ktorom počas 23 rokov pomohlo viac ako 350 ľuďom v núdzi všetkých vekových kategórií. Svidníčania ich poznajú ako aktivačných pracovníkov v uliciach mesta, ako pestovateľov liečivých byliniek na poliach Petrovej doliny, ďalej ako upratovacie čaty v bytovkách mesta, isto ich mnohí  registrujú aj v súvislosti s pravidelným živým Betlehémom na pešej zóne počas Vianočných sviatkov. Aj pomoc deťom v ohrození, či následná pomoc pri uložení pozostatkov potrateného dieťaťa je sama osebe prirodzenou aktivitou združenia a je vyjadrená už v jej názve, je v jej portfóliu ako konkrétna pomoc.  Stavbu hrobky a úpravu okolia realizovali práve obyvatelia útulku Dom sv. Jozefa, ako vidno na fotografiách. Celý projekt bol financovaný z viacerých zdrojov, pomocou projektov, ktoré podporilo VÚC i mesto Svidník, ďalej cestou verejnej zbierky, i sponzorskými darmi. V tejto dobe ešte nie je celý projekt úplne dofinancovaný, ale veríme, že sa financie nájdu a pamätník i hrob budú dôstojne slúžiť ľuďom. Ak by sa našli darcovia, kontaktné údaje nájdu na www.spodmar.sk. Všetkým darujúcim, minulým i budúcim, vyjadrujeme úprimné Pán Boh  zaplať!

Samotný hrob pre nenarodené deti je konkrétnou pomocou rodičom, ktorí napriek prípravám na narodenie svojho bábätka, sa tohto okamžiku nedočkajú, a naopak, musia riešiť smutnú situáciu jeho pochovania. V čase, keď sa zaoberali výberom mena, výberom kŕstnych rodičov,  zabezpečovaním výbavičky, s radosťou a očakávaním sa pripravovali na deň „D“, zrazu prišla nečakaná situácia a oni väčšinou nemajú kde bábätko pochovať. Práve pre takéto deti je hrob pripravený. Pritom stále platí, že najlepšie je si bábätko pochovať do hrobu svojich zomrelých rodinných príslušníkov.

DÔSTOJNOSŤ NENARODENÉHO DIEŤAŤA

Prečo vlastne pochovať nenarodené bábätko? No lebo je to naše dieťa, nezaslúži si skončiť ako biologický odpad. Práve naopak, môžeme si ho uctiť ako svoje tým, že mu dáme meno, môžeme mu prejaviť dôstojnosť človeka tým, že ho ako človeka aj pochováme. V neposlednom rade ako veriaci veríme, že Boh ho pri počatí obdaril nesmrteľnou dušou a ono žije naďalej a raz sa s ním môžeme stretnúť. Počatím vznikol nielen konkrétny človek, ale aj bytosť s jedinečnou dušou, ktorému už v 18 dni začína biť srde a v 4. týždni mu bije frekvenciou 167x za minútu, pri počatí získalo jedinečnú DNA, v priebehu 7. týždňa už možno zachytiť aktivitu mozgu, v 10. týždni už má jedinečné otlačky prstov, do konca 12. týždňa sú vyvinuté nechty, všetky vnútorné orgány, začína sa vylučovať moč, možno už zachytiť pohlavie, dieťa už hýbe končatinami, prstami, dokáže zvraštiť obrvy. Paradoxne, do tohto obdobia slovenské zákony povoľujú legálne zabiť takéto už vyvinuté dieťa na žiadosť matky a bez uvedenia dôvodov.

HROB A PAMÄTNÍK

Ako som uviedol vyššie, nechceme byť tými, čo budú súdiť, ale tými, ktorí poskytnú pomoc. Preto hrob bude v kombinácii s pamätníkom, aby nielen hrob bol pomocou, ale aj pamätník. Pamätník má „kričať“ a ohlasovať lásku k dieťaťu, má zobrazovať nielen dieťa ako naďalej živé vo svojej duchovnej podstate, ale má zobraziť obidvoch smútiacich rodičov, muža a ženu. Jediný správny a ústavou definovaný vzorec manželstva. Zo súsošia má sršať nádej. Má byť teda nielen pietnym miestom, ale má mať aj výchovný rozmer budovania úcty k životu, k manželstvu, rodine. Pamätník nenarodeným deťom zobrazujúci obidvoch rodičov a potratené dieťa je jedinečný, jediný na Slovensku. Pamätníkov postupne pribúda, sú už v mnohých mestách a obciach a mnohé z nich sú vo svojom vyobrazení jedinečné. Ďalšou výnimočnosťou je hrobové miesto na ukladanie pozostatkov nenarodených detí, takýchto hrobov je zatiaľ na Slovensku len niekoľko. Najbližší oficiálny spoločný hrob je v Košiciach.

Pri výbere súsošia a autora v roku 2018 boli stanovené základné požiadavky, ktoré už boli spomenuté vyššie. Malo by vyobraziť obidvoch rodičov s dieťaťom, mala by z neho sálať nádej na opätovné stretnutie, nemalo by byť výčitkou, malo by jasne komunikovať úctu k životu a dôležitosť každého človeka.

Tieto požiadavky zhmotnili dvaja autori, jeden z Čiech, druhý zo Slovenska. Aj keď sme sa rok zahrávali s českou verziou, v ktorej bol aj anjel odnášajúci potratený plod do večnosti, nakoniec voľba padla na dielo Pamätník nenarodeným II. z dielne Martina Hudačeka z Telgártu.

Súsošie má aj vlastný príbeh, myšlienku, ktorá viedla k vyobrazeniu, ale túto symboliku chceme odhaliť až na slávnosti na samostatnej informačnej tabuli.

Na slávnosti vystúpi aj d.o. Dušan Škurla, spoluorganizátor národných pochodov za život na Slovensku, prolife aktivista, kňaz a koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života. V homílii priblíži konkrétne skúsenosti s touto tematikou, hlavne s pochovávaním detičiek, určite priblíži aj nejaké štatistiky a postupy pri pochovávaní v Košiciach.

Pripomeniem, že až donedávna boli všetky potratené deti likvidované ako ostatný biologický odpad v nemocniciach. Až úsilie aktivistov ako p. Magdaléna Poloňová pomohli zmeniť pohľad verejnosti na zaobchádzanie s pozostatkami potratených detí, no dosiahli hlavne legislatívne zmeny.

Tie po niekoľkých zmenách dnes prikazujú, aby nemocničný personál informoval matku pri potrate, že má možnosť vyžiadať si na základe písomnej žiadosti telíčko alebo zachytený biologický materiál so zachytenými zvyškami bábätka, aby sa následne mohlo dôstojne pochovať.

Tento novelizovaný pohrebný zákon zároveň reaguje na problém a potrebu dnešnej doby, riešiť čoraz viac spontánnych potratov, aj v tejto oblasti. Presvedčujeme sa, že už býva čoraz väčším problémom nielen splodiť dieťa, ale aj riadne ho donosiť. Obrovské množstvo spontánnych potratov je zároveň zdvihnutým prstom, že niečo nie je v poriadku. Existujú jasné vedecké zistenia, že veľkou príčinou je okrem iného aj hormonálna antikoncepcia, ktorú pasívne prijímajú všetci vo zvyškoch, ktoré sa prirodzeným vylučovaním žien dostávajú do prírody a tým do kolobehu. Pri ženách, ktoré sú dlhodobo nastavené z akýchkoľvek dôvodov na prijímanie hormonálnych tabletiek platí, že ak chcú otehotnieť, musia sa nastaviť na inú “chémiu“. Zľahčene sa dá povedať, že v prípade antikoncepcie platí, že najprv berú pilulky, aby neotehotneli, potom berú pilulky, aby otehotneli.

To, že sa nejedná o malé čísla potvrdzuje aj štatistika verejných zdravotníckych zariadení, ktorá v roku 2016 zachytila takmer 16 000 potratených detí. Spontánne i umelo. Hovoríme len o oficiálnych číslach, neoficiálne sú určite mnohokrát vyššie, možno aj niekoľkonásobne.

Príkladom toho, že táto tematika nemusí byť len praxou veriacich, sú Čechy. Ako ateistická krajina majú výnimočný zákon, ktorý zabezpečuje, že všetky potratené deti budú štátom dôstojne pochované.

Poľsko má inú výnimočnosť, platí u nich to, že ak rodičia neprejavia záujem, pochovať potratené dieťa môže hocikto (nemocničný personál, združenia, atď), zároveň v Poľsku platí, že si môže rodič požiadať o príspevok na pohreb a žene štát priznáva čas na platenú zdravotnú regeneráciu.

My ako veriaci by sme pochovávanie mŕtvych mali brať ako samozrejmosť, je to dokonca skutok telesného milosrdenstva, prejav lásky k človeku.

POSTUP PO POTRATE

Viaceré z uvedených informácií už boli v minulých číslach prezentované, teraz by som priblížil samotný Postup pri preberaní potrateného dieťatka až po jeho pochovanie.

1. V prvom rade je potrebné vyžiadať si na základe písomnej žiadosti (ktorú nájdete aj na našej stránke, no mal by vám ju poskytnúť aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) odovzdanie pozostatkov, v zmysle zákona ho nemocnica musí na tento účel držať do 4 dní.

2. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, ktorá zabezpečí, ako jediný zákonný subjekt, prevoz a uchovanie pozostatkov až do doby pohrebu.

3. Kontaktovať kňaza podľa svojho vierovyznania so žiadosťou o pochovanie. Následne sa dohodne termín a celý obrad

4. V prípade, že rodičia nemajú vybrané vlastné miesto na pochovanie a chcú ho pochovať do nášho hrobu, je potrebné kontaktovať správcu hrobového miesta - naše občianske združenie a dohodnúť detaily. Z našej strany je táto služba bezplatná.

Platenou položkou je pohrebná služba, ktorá zabezpečuje odvoz z nemocnice a uchovávanie pozostatkov, prípadne samotné pochovanie, ak dieťa nemá kto pochovať.

Spôsob pochovania dieťaťa je v závislosti od jeho veľkosti, tzn. v skorých štádiách tehotenstva sa ukladá do urny spolu so zeminou . Ak sa jedná o väčšie dieťa v neskoršom štádiu tehotenstva, ktoré by už do urny nevošlo, tam je to už rôznejšie, môže sa po spopolnení uložiť do hrobu v urne, alebo pochovať v samostatnej rakvičke, aj podomácky vyrobenej.

Rodičia dostanú certifikát o pochovaní dieťaťa, urna je označená menom a inými identifikátormi a je evidovaná u správcu cintorína.

Platí, že ak dáme dieťaťu meno, nielenže sme ho prijali, no môžeme ho aj registrovať, prejavíme mu úctu, zároveň celým procesom uzdravujeme svoju bolesť. Pohrebom mu prejavíme dôstojnosť ako človeku, máme možnosť sa k nemu vracať.

Na záver vyslovím nádej, že toto Božie dielo bude cez pamätník slúžiť viac k osvete úcty k životu, ako v hrobe k pochovávaniu našich detí.

TÝMTO VŠETKÝCH ČITATEĽOV SRDEČNE POZÝVAME V PIATOK 26.6.2020 O 15,00 DO DOMU SMÚTKU NA MESTSKÝ CINTORÍN VO SVIDNÍKU.

Marek Fek, o.z. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín. Útulok „Dom sv. Jozefa“.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.