VEDENIE MESTA PRIPRAVUJE CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto by chcelo, aby vo Svidníku vzniklo Centrum sociálnych služieb. Šlo by o rekonštrukciu bývalého stredoškolského internátu na ulici Sovietskych hrdinov.

Je dôležité aby mestá poskytovali čo najlepšie podmienky pre život rôznych skupín obyvateľov – mladších, starších, športovcov aj tých, ktorí majú radšej kultúrne vyžitie. “Je veľmi potrebné poznať potreby týchto skupín a tvoriť mesto „na mieru“. V meste pôsobia dve zariadenia pre seniorov DSS Svida ( zriaďovateľom je PSK ) a zariadenie socálnych služieb ÁTRIUM ( ide o neverejného poskytovateľa ) a veľmi si vážime všetky služby, ktoré poskytujú,” informovala Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník.

Mesto Svidník poskytuje širokú paletu sociálnych služieb napr. Denného centra, poskytujeme opatrovateľskú službu v rodinách a mnohé iné. “V meste žije približne 2500 seniorov  vo veku od 62 rokov a je potrebné pozerať do budúcnosti. Preto sme sa rozhodli venovať sa projektu Centra sociálnych služieb, ktoré by poskytovalo služby denného stacionára a zariadenia pre seniorov pre približne 80 klientov. O túto službu je v meste záujem, uvedomuje si to vedenie mesta a prízvukujú to aj  poslanci mestského zastupiteľstva. Preto je potrebné sa s plnou vážnosťou zaoberať. Momentálne prebiehajú pracovné stretnutia, na ktorých sa definujú podmienky, tak aby aj budúca prevádzka bola efektívna a udržateľná. Nemáme z minulosti žiaden projekt „v šuflíku“ a preto je táto fáza veľmi dôležitá. Navyše, rok 2020 je rokom, kedy končí jedno programovacie obdobie a  je potrebné sa pripraviť na nové programovacie obdobie, ktoré začína v roku 2021, kedy sa bude možné uchádzať o prostriedky z EÚ, preto treba mať kvalitné projekty nachystané a pripravené na podanie,” zdôraznila primátorka mesta Marcela Ivančová.

V projekte Centra sociálnych služieb ide o rekonštrukciu jestvujúceho objektu a prístavbu k nemu. Objekt sa nachádza na ulici Sovietskych hrdinov 368/26, je to bývalý stredoškolský internát, neskôr využívaný ako vyučovacie  priestory. Už niekoľko rokov sa tento objekt nevyužíva, takže ide aj o zveľadenie majetku mesta.

VŠETKY PRIESTORY BUDÚ BEZBARIÉROVÉ

V zariadeniach pre sociálne služby je bezbariérovosť nevyhnutná. “Všetky priestory v zariadení sú navrhnuté ako bezbariérové, pre prípadný pohyb s vozíkom či lôžkom a samozrejme s bezbariérovým výťahom,” uviedla Tchirová.

Viliam Staurovský z referátu investičnej výstavby Mestského Úradu skonštatoval, že  výťah okrem svojej základnej funkcie slúži ako úniková cesta v prípade požiaru. “Z toho dôvodu bude napojený na samostatný zdroj energie, čím bude funkčnosť zachovaná aj v prípade odpojenia objektu od elektrickej energie,” povedal Staurovský.


Vedúca odboru sociálnych služieb: Marta Jacková zdôraznila, že výhodou viacpodlažného objektu je, že pri čo najmenšej zastavanosti územia vedia poskytnúť služby väčšiemu počtu klientov. “Môžeme územie vo väčšej miere využiť na zelené plochy a oddychové zóny. Radi by sme poskytli odborné služby, ale aj útočisko pre viac ako 80 klientov celého centra.”

 

STAUROVSKÝ: HĽADÁME NAJLEPŠIE RIEŠENIA

Obvodový plášť objektu je navrhnutý tak, aby v čo najmenšej miere dochádzalo k úniku tepla z objektu a vďaka tomu budú náklady na vykurovanie menšie.

“Hľadáme a prepočítavame najlepší model - vybavenie objektu fotovoltaickými panelmi, ktoré budú slúžiť na prípravu teplej vody a výrobu elektrickej energie. Rekuperácia vzduchu ďalej zabezpečí, aby úniky tepla vetraním boli čo najmenšie a zabráni veľkým výkyvom vnútorných teplôt, ktoré vznikajú pri klasickom vetraní, pracujeme aj s myšlienkou tepelného čerpadla, všetko ukážu výpočty, náklady na vybudovanie aj návratnosť investície.  V jednopodlažnej prístavbe  navrhujeme extenzívnu vegetačnú strechu. Zelená strecha  bude brániť prehrievaniu priestorov v letnom období a ochladzovaniu v zimnom. Chráni tiež strešnú hydroizoláciu pred vplyvmi UV žiarenia, čím predlžuje jej životnosť, znižuje hlučnosť z exteriéru, zadržuje zrážkovú vodu a zvyšuje protipožiarnu ochranu. Veľmi dôležitá je aj estetika objektu, zlepšenie životného prostredia, ale aj zlepšenie celkovej klímy objektu,” uviedol Viliam Staurovský z referátu výstavby.

Interiér objektu bude plynule nadväzovať na vonkajšiu terasu a malý park. “Určite nezabudneme ani na takú drobnosť ako sú stanice pre elektrické bicykle.

Sme vo fáze prípravy projektovej dokumentácie, a záleží nám na tom, aby sme „vychytali“ detaily a vytvorili tak koncept moderného zariadenia sociálnych služieb,” dodala Tchirová.

Zatiaľ však prebiehajú len pracovné stretnutia k projektu. Stretnutí sa zúčastňuje primátorka Marcela Ivančová, odborní zamestnanci odboru výstavby a a odboru sociálnych služieb, aby pripomienkovali návrhy projektu od inžinera architekta Rudolfa Hudáka a inžiniera Rudolfa Hudáka. Na posledné pracovné stretnutie boli pozvaní aj členovia stavebnej komisie a mestskej rady. (mg)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.