VÄČŠINA SAMOSPRÁV KOMUNIKUJE ELEKTRONICKY

Výrazný počet samospráv komunikuje elektronicky a rozumie všetkým povinnostiam vykonávaným elektronickou formou, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie výkonu verejnej moci. Aj to vyplýva z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska.

Akým spôsobom komunikujú samosprávy?

Z prieskumu ZMOS a následných odpovedí starostov a primátorov zaradených do prieskumu vyplýva, že 92,1 % miest a obcí komunikuje elektronicky. Presnejšie, využitím elektronickej schránky cez portál slovensko.sk komunikuje 38,8 % z nich, prostredníctvom komplexného informačného systému komunikuje 30,5 % a viaceré informačné systémy využíva 22,8 % respondentov. Zvyšných 7,9 % sa k položenej otázke nevedelo vyjadriť.

Väčšina rozumie povinnostiam

ZMOS v prieskume sledoval napríklad aj to, či respondenti rozumejú všetkým povinnostiam vykonávaným elektronickou formou, ktoré sú nevyhnutné zabezpečeniu výkonu verejnej moci. Z odpovedí vyplýva, že 74,4 % starostov a primátorov rozumie všetkým povinnostiam. Skôr nerozumie 7,8 %, nerozumie 0,8 % a nevedelo sa vyjadriť 16,9 % opýtaných. Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 16. apríla 2020 do 29. mája 2020 na vzorke 499 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.

Michal Kaliňák

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.