O PRÁCI S RÓMSKOU KOMUNITOU NA ÚROVNI PSK

Piatok doobeda sa uskotočnilo pracovné stretnutie na pozvanie Prešovského samosprávneho kraja. Primátorka Svidníka Marcela Ivančová na tomto stretnutí vyzdvihla pozitíva, ale nezatvára si oči pred realitou. 

Primátorka Ivančová: "Práca s rómskou komunitou je dlhodobá a výsledky sa tiež dostavujú postupne. Vo Svidníku nemáme zásadný problém s komunitou, plnia si povinnú školskú dochádzku, majú nulové nedoplatky a dokonca našli sme mechanizmus na vlastnú úhradu opráv spojených s ich bývaním. Všetky tieto pozitíva však treba pevne uchopiť a dopracovať sa aj k vybudovaniu komunitného centra, či vybudovaniu príjazdovej cesty a parkovacích miest. V tejto súvislosti sme podali projekt, na ktorého vyhodnotenie už čakáme niekoľko mesiacov a preto oceňujeme záujem PSK aktívne riešiť problematiku marginalizovaných komunít s primátorkou a starostami obcí".

Stretnutie bolo iniciované počas prípravy strategického rámca pri práci s maginalizovanou skupinou v PSK. Pracovníci PSK s primátorkou Svidníka, starostami obcí a terénnymi pracovníkmi diskutovali o možnostiach spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom v rámci marginalizovaných rómskych komunít v okrese Svidník a vypočuli si ich podnety v rámci danej témy v súvislosti s blížiacim sa novým programovým obdobím 2021-2027.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.